Nederland blijft bijdragen aan VN-vredesmacht

DEN HAAG, 24 JUNI. Nederland blijft onverminderd bijdragen aan de VN-vredesmacht in het voormalig Joegoslavië. De bijdrage wordt niet gebonden aan een termijn, wel zal de noodzaak van verdere aanwezigheid regelmatig worden beoordeeld.

De Nederlandse VN-militairen in Srebrenica worden in de loop van volgende maand vervangen door een Oekraïense eenheid. Dit heeft het kabinet gisteren meegedeeld in een brief aan de Kamer.

Premier Kok verwacht dat deze opstelling van het kabinet ook voluit instemming krijgt van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. “We gaan er vanuit dat de VVD niet terugkomt op zijn eerdere steun, zei Kok gisteravond op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van het kabinetsberaad. VVD-fractieleider Bolkestein uitte een week geleden twijfel of Nederlandse militairen onder de huidige omstandigheden langer in het voormalig Joegoslavië moeten blijven. Hij werd direct tegengesproken door zijn partijgenoot, de minister van defensie, Voorhoeve. De Tweede Kamer debatteert komende week op verzoek van de fractieleider van het CDA, Heerma over de uitspraken van Bolkestein.

Volgens Kok wil Nederland zijn verplichtingen aan de VN nakomen en is het niet zo “dat met een blik op de klok of de kalender zal worden gezegd we moeten hier wegwezen. De Nederlandse bijdrage is niet gebonden aan een tijdslimiet”.

Feitelijk houdt de stellingname van het kabinet in dat de infanterie-eenheid Dutchbat in het voormalig Joegoslavië blijft. In overleg met de VN zal worden bepaald waar de eenheid, die nu in Screbrenica is gelegerd, wordt ingezet. Ook over de omvang van de eenheid en de precieze taak zal nog overleg met de VN volgen. De nieuwe toezegging geldt voorlopig tot 1 januari 1996.

Verder zal de Nederlandse compagnie in de 'Sapnaduim' in Bosnië in juli worden afgelost door een compagnie van het 42ste bataljon Limburgse jagers. Het kabinet beraadt zich nog over de inzet van een bataljon voor nieuwe missies. Eerst willen de ministers van de VN garanties dat dit bataljon 'een zinvolle taak' kan utvoeren, bij voorkeur in Midden-Bosnië.