Nederland actieve deelnemer in Eureka

DEN HAAG, 24 JUNI. Minister Wijers (economische zaken) mag het nodig vinden de komende vier jaar anderhalf miljard gulden uit te trekken ter versterking van 's lands technologische basis, Nederlandse onderzoekers weten de weg naar de subsidiepotten al goed te vinden. Na Frankrijk en Duitsland blijkt Nederland de actiefste deelnemer in Eureka, het Europese technologieprogramma.

Volgens het jaarlijkse voortgangsrapport zijn Nederlandse bedrijven en instituten betrokken bij 185 verschillende Eureka-projecten, meer nog dan het Verenigd Koninkrijk (174 projecten). Van de 22 landen die deelnemen aan Eureka scoren Frankrijk (259 projecten) en Duitsland (210) het hoogst.

Drs. P.G. Winters, plaatsvervangend directeur-generaal van Economische Zaken, noemde Eureka gistermiddag in een toelichting op de rapportage “een succesformule”. Volgens hem zal het Nederlandse budget voor Eureka, nu zo'n 20 miljoen gulden, moeten groeien. Dat spoort met de intentie deelname van Nederlandse bedrijven aan internationale samenwerkingsverbanden te stimuleren, zoals Wijers deze week verwoordde in de technologienota 'Kennis in Beweging'.

Onder Eureka-vlag werken Europese organisaties nu aan ruim 650 verschillende projecten, die in totaal 11,5 miljard ecu (bijna 24 miljard gulden) kosten. Daarbij zijn zo'n 1.500 grote ondernemingen betrokken, 800 kleinere, duizend onderzoeksinstituten en tweehonderd andere organisaties.

Sinds de instelling van Eureka in 1985, op initiatief van de toenmalige Franse president Mitterrand die een Europees antwoord wilde op de Amerikaanse en Japanse technologische opmars, zijn tweehonderd projecten met een waarde van 3 miljard ecu afgerond. Een deel van die investeringen wordt gedragen door de overheden van de participerende landen. Ze beschikken allemaal over Eureka-bureaus, die een coördinerende rol spelen in door bedrijven en onderzoeksinstelingen geëntameerde projecten waarvoor Europese partners worden gezocht. Krijgt een project de Eureka-status, dan kunnen de deelnemers in hun lidstaat een beroep doen op door de staat uit te keren subsidies.

Het grootste deel van de onderhanden projecten heeft betrekking op milieutechnologie (147). Medische en biotechnologieprojecten (122 stuks) en robotica en produktieautomatisering (109 stuks) volgen. De voor Eureka verantwoordelijke ministers komen volgende week in het Zwitserse Interlaken bijeen om circa 130 nieuwe projecten goed te keuren.