Kabinet wil spreiding verkiezingen

DEN HAAG, 24 JUNI. Het kabinet streeft ernaar om in de toekomst gemeenteraadsverkiezingen niet meer in alle gemeenten op dezelfde datum te laten houden. Daarmee zou de lokale betekenis van raadsverkiezingen groter moeten worden.

Het kabinet onderschreef gisteren een advies van de Kiesraad in deze richting. Voor het spreiden van gemeenteraadsverkiezingen is een wijziging van de Kieswet nodig. Het kabinet zal eerst overleg voeren met de Tweede Kamer en met gemeenten voor het met concrete voorstellen komt.

Premier Kok sprak gisteren de verwachting uit dat deze voorstellen nog wel in deze kabinetsperiode zullen volgen. Als het parlement hiermee zou instemmen, zouden vanaf 1998 lokale verkiezingen op verschillende tijdstippen gehouden kunnen worden.

De behoefte gemeenteraadsverkiezingen op verschillende tijdstippen te houden heeft te maken met de gegroeide praktijk dat de lokale verkiezingen steeds meer een landelijk karakter krijgen. Vorig jaar vielen de raadsverkiezingen voor de Tweede-Kamerverkiezingen en functioneerden zij als een test voor de krachtsverhoudingen tussen de landelijke politieke partijen. De landelijke partijen zetten hun landelijke leiders zwaar in bij de verkiezingscampagne, waarmee de aandacht voor lokale thema's en lokale politici grotendeels verloren ging.

Het kabinet is geen voorstander om provinciale statenverkiezingen in de verschillende provincies op verschillende tijdstippen te houden. Het kabinet beschouwt statenverkiezingen in zekere zin als landelijke verkiezingen omdat de leden van provinciale staten de leden van de Eerste Kamer kiezen.