Jongen of meisje (4)

In de hele discussie omtrent de zogenaamde 'gender'-behandeling heb ik tot nu toe nog niet gehoord wat te doen bij het verkrijgen van een vrucht met het ongewenste geslacht, wat gezien de stand van de techniek na een behandeling blijkbaar niet denkbeeldig is. Moeten al deze vruchten dan maar geaborteerd gaan worden in een bijkamertje van dezelfde kliniek, tegen waarschijnlijk marktconforme prijzen, of zien we dan de situatie tegemoet dat deze kinderen inderdaad geboren gaan worden en levenslang het stigma van ongewenst kind krijgen opgeplakt, waardoor het psychische tijdbommen worden diequa problematiek gelijkgesteld kunnen worden aan de zogenaamde 'crack'-babies. Het gekke is dat zowel minister Borst, kamerlid Van Boxtel, de Gezondheidsraad als de in IVF gespecialiseerde heer Jansen dit aspect over het hoofd zien.

    • Michiel Leeftink