Jongen of meisje (3)

Het gehummel van politici en hooggeleerde dames en heren over de klinische kinderkeuze is werkelijk te gek. Mevrouw Dupuis (ethicus) spreekt over “intuïtief onbehagen”, maar weet geen harde tegenargumenten (NRC Handelsblad, 20 juni). Waarom dan niet gezwegen? Zo'n loze kreet is grotestads-etagehitserij.

Zij denkt dat de voorkeur voor jongens in Nederland niet groot is. Dat mag nu nog zo zijn maar dat is flink aan het veranderen, niet in de laatste plaats dank zij de ethische inbreng van de allochtone medelanders in onze hedendaagse 'pluriforme multiculturele bijeenleving'. De grote door onze nieuwe medelanders meegebrachte niet-westerse godsdiensten stellen mannelijk nakomelingschap doorgaans als eis. Wat is in die ethiek nou een man die geen zoon, nog liever nog zonen, heeft. Wat heeft voor hen een dochter, zo'n 'waardeloze vrouw', nou te betekenen?

Ik ken Nederlandse christenen, Chinezen en islamieten, die steeds dochters kregen en tot wanhoop toe doorgingen met babies produceren in de hoop dat er ooit nog een jongetje zou komen. Dat verschijnsel gaat de komende jaren in omvang alleen maar verder toenemen. Voor die mensen is geslachtsselectie DE uitkomst, waardoor het aantal aldus geboren 'onbetekenende dochters' sterk kan worden beperkt.

Onze vaderlandse christenen zijn door de sterk doorgevoerde scheiding van staat en kerk steeds machtelozer geworden. Op het hoogtepunt van ontkerkelijking en vrouwenemancipatie zijn zij vrouwen bijna met mannen gelijk gaan stellen. Maar wie goed rondkijkt ziet dat dit in het resterende christen-wereldje in ons land voorbij lijkt. Er is neiging tot fundamentalisme. Daarin is voor vrouwenemancipatie geen plaats.

Hoe ernstig we de voorkeur voor mannelijk nakomelingschap moeten nemen is hiermee wel aangegeven. Het gaat om veel meer dan de boer of de bedrijfseigenaar die een mannelijke opvolger wenst. Omdat godsdienstige motieven helaas wel degelijk serieus te nemen zijn, is geslachtsselectie zeker gelet op de toekomst, een maatschappelijke noodzaak waar de medici maar eens serieus wat aan moeten gaan doen.

    • Hans Withagen