Jongen of meisje (1)

Een fout bij kunstmatige inseminatie leidt tot een duo-penotti-tweeling en een kind-naar-wens-kliniek zorgt voor grote politieke onrust. Vooral de kind-naar-wens-kliniek-berichten deden de vraag hoe ver de wetenschap ethisch gezien mag gaan weer oplaaien. Aan het goede commentaar van Rita Kohnstamm (NRC Handelsblad, 17 juni) wil ik nog wel iets toevoegen.

Dromen politici niet van een multiculturele samenleving zonder problemen? Leiden erfelijke eigenschappen niet tot ziektes die gezinnen jarenlang in een ijzeren greep houden? En bovenal, leven wij niet in een 'vrij' land? Ethisch en democratisch gezien zou het uiterst logisch zijn dat mensen de mogelijkheid wordt geboden zelf te kiezen bij een belangrijke en ingrijpende beslissing in een mensenleven. De tegenstanders van geboortemanipulatie halen ten onrechte angstbeelden naar boven van Arische kolonnes die de klinieken zullen verlaten, en vrezen ten onrechte, zij het niet hardop, een sterke toename van islammannen.

Kortom, geboortemanipulatie zou het geluk van de huidige mens alleen maar doen toenemen. De zorgen over erfelijke zieke kinderen vallen weg, de verdraagzaamheid van de samenleving zou langzamerhand toenemen, en de kinderen die geboren worden uit geboortemanipulatie zijn gewenster dan gewenst. Er zou dus niets mooiers zijn dan de mogelijkheden voor geboortemanipulatie die nu in Nederland bestaan en in ontwikkeling zijn toestaan. Trouwens, als de wet medische mogelijkheden biedt tot het afbreken van ongewenst en ondraaglijk leven, en niet tot de verwekking van gewenst en draaglijk leven, zou dat behoorlijk hypocriet zijn.

    • Eppo Ford