Hoe kan dat nou?

Grafiek: “Een faillissement is bijna altijd te wijten aan de ondernemer”, zegt Robert Blom. Blom deed als hoofdredacteur van het Nederlands Faillissementenregister onderzoek naar de oorzaken van ruim 300 faillissementen. Uit dit onderzoek bleek dat de curator mismanagement (wanbeleid) in bijna de helft van alle faillissementen als belangrijkste oorzaak opgaf. Volgens Blom is het bedrijf dan failliet gegaan door een duidelijk gebrek aan elementaire kennis van de ondernemer over zijn bedrijfsvoering. Twee andere belangrijke oorzaken zijn 'economische omstandigheden' en 'fraude'. Bij faillissementen met deze oorzaken heeft de ondernemer ook vaak schuld aan het faillissement.

Ook is de gefailleerden gevraagd wat zij als oorzaak van hun faillissement zagen. Opvallend genoeg geeft bijna de helft van de ondervraagden 'economische omstandigheden' op, terwijl mismanagement bij de gefailleerden beduidend lager scoort dan bij de curatoren.

Volgens Blom heeft de economische omstandigheid geen directe, maar een indirecte invloed op het aantal faillissementen. Hij zegt dat een vast percentage van de nieuwe bedrijven binnen afzienbare tijd weer verdwijnt. Tijdens perioden van slechte economische omstandigheden worden echter meer nieuwe bedrijven opgericht, waardoor het aantal faillissementen in die perioden dan ook hoger ligt.

    • Jan Reinier Voûte