De Pleyroute: te druk, slecht zicht en men rijdt te hard

De Pleyroute bij Arnhem is een 'nogal ongelukkige weg', daar zijn de betrokkenen het ab-so-luut en zonder tegenspreken over eens. De Pleyroute is de verbindingsweg tussen de Betuwe en de Achterhoek. Het is er te druk, er wordt te hard en te aggresief gereden, het wegdek is van het verkeerde (want bij regen gladde) zeer open asfalt-beton en de weg daalt en stijgt zodanig dat de automobilist voortdurend het zicht wordt ontnomen.

Het gevolg laat zich raden: de Pleyroute behoort tot de gevaarlijkste en onveiligste wegen van Gelderland. Alleen vorig jaar al 224 ongevallen, waarvan twee met dodelijke afloop. En dat voor een stukje autoweg van nog geen tien kilometer.

Vorig weekeinde druppelde de emmer over: een reeks aanrijdingen ontregelde het verkeer zowel zaterdag als zondag bijna volledig. Er moesten drie gewonde mensen uit auto's gezaagd worden en er viel weer een dode, ditmaal een twintigjarige inwoner van Arnhem. De route werd zaterdagmiddag enige tijd totaal afgesloten.

Het moet anders, zoveel is in Arnhem en omstreken al een tijdje duidelijk. De Pleyroute (maximaal 100 kilometer per uur, maar op sommige plaatsen slechts 70 of 50) vormt de verbinding tussen twee snelwegen en wordt door de automobilisten dan ook als snelweg beschouwd. En dat is geen wonder, want de Pleyroute ziet er ook als een snelweg uit: vierbaans, met ruime middenberm en vangrails langs de kanten. “Vorm en functie sluiten niet op elkaar aan”, zo formuleert woordvoerder N. Vlasveld van de provincie Gelderland, die als wegbeheerder optreedt, het plastisch. De weg werd in 1987 aangelegd, in eerste instantie met twee banen, maar binnen een jaar al vierbaans. Ook werd de brug over de Rijn toen verbreed.

Dat de weg als snelweg wordt gezien waar 120 gereden mag worden, is echter niet het belangrijkste euvel. Problematischer zijn de enorme drukte - dagelijks tot 60.000 auto's over de weg - en het feit dat de automobilist goed zicht ontbeert. Midden in de Pleyroute bevindt zich de brug over de Rijn. “Wie die brug oprijdt, kan bijna niet meer vooruit kijken. Die ziet op zeker moment alleen nog maar lucht. De automobilist wordt verrast als er dan plotseling een file staat. Hetgeen, gezien de drukte, nog al eens gebeurt. Met alle gevolgen van dien”, aldus Vlasveld.

Zowel de politie als de provincie Gelderland is bezig met 'het geval Pleyroute'. Sterker nog, de provincie heeft zich al onderzoekend gestort op de mogelijke veranderingen die doorgevoerd kunnen worden. Provinciale ambtenaren bereiden in Arnhem een voorstel voor dat over niet al te lange tijd naar het college van Gedeputeerde Staten gestuurd zal worden. In het onderzoek is een aantal opties bekeken: van een ombouw naar een echte snelweg tot het veranderen van de Pleyroute in een deel van een ringweg om Arnhem. De ambtenaren hebben een sterke voorkeur voor de laatste optie. “Daarmee kunnen we een belangrijk deel van het overige verkeer, dus niet uit Arnhem en omstreken, van de Pleyroute weren.” Automobilisten die toch de Pleyroute als sluipweg richting Duitsland of Zutphen willen gebruiken, kunnen dan slechts via doseerstoplichten de 'city-ring' op.

Na de vakantie volgt er overigens eerst een korte maar hevige cursus 'autoweg-rijden' voor de automobilist die van de Pleyroute gebruik wil maken. Met voorlichtingscampagnes, snelheidcontroles, borden en andere hulpmiddelen willen provincie en politie de weggebruiker tot voorzichtigheid manen. Maar politiewoordvoerder P. Meijer, die zich volgens collega's “helemaal op de Pleyroute gestort heeft”, vraagt zich wel af of het allemaal effect zal hebben. Hij beaamt dat de automobilisten bijna worden uìtgenodigd om hard te rijden. Maar hij gaat nog niet zover dat te beschouwen als een fout bij het ontwerp en de aanleg van de route. “Het was in ieder geval niet voorzien dat het zo snel zo druk zou worden.”

Een effectieve manier om de snelheid van de auto's terug te brengen, is het houden van controles. Dat weet ook Meijer. “We hebben in het verleden zeer regelmatig snelheidscontroles gehouden. Dan merk je dat het merendeel te snel rijdt. Niet voor niets is negentig procent van alle ongevallen hier een gevolg van te hard rijden. Controles werken wel, want de snelheid gaat omlaag.” Maar ja, verzucht Meijer, de politie in Arnhem heeft nu eenmaal te weinig mensen op straat om continu te controleren op de Pleyroute.

Volgens Vlasveld van de provincie Gelderland zal het voorstel van de ambtenaren de politiek waarschijnlijk na de zomer bereiken. Hij is echter van mening dat ook Den Haag een belangrijke bijdrage kan leveren. Zodra namelijk de A15 (de snelweg van Rotterdam naar Bemmel) wordt doorgetrokken, zal de druk op de Pleyroute er wel een beetje vanaf gaan, zo verwacht hij. “In Den Haag moet de functie van de Pleyroute ter discussie worden gesteld, het kan geen verbindingsweg blijven.” De aanleg van het nieuwe stuk A15 duurt echter nog minstens vijftien jaar. Tot die tijd zal de route het moeten doen met provinciale oplossingen.

    • André Ritsema