België heeft een nieuw kabinet onder Dehaene

BRUSSEL, 24 JUNI. Een maand na de verkiezingen heeft België een nieuwe regering, die onder leiding staat van de christen-democratische premier Jean-Luc Dehaene.

Nadat donderdagavond de betrokken partijcongressen al grote instemming hadden betuigd met het vorig weekeinde gesloten regeerakkoord tussen CVP, PCS, PS en SP, legden gistermiddag de 15 ministers van het nieuwe rooms-rode kabinet de eed af op het Paleis van Laken.

De meeste bewindslieden maakten ook al deel uit van Dehaene I, maar niet altijd op dezelfde posten. “Een perfecte samensmelting van continuïteit en vernieuwing”, aldus Dehaene over de samenstelling van de nieuwe ploeg. Het kabinet wil de komende jaren vooral werk maken van verdere sanering van de overheidsfinanciën en de sociale zekerheid, teneinde België klaar te stomen voor de Economische en Monetaire Unie (EMU). Maar daarnaast zal - conform eerdere uitspraken van Dehaene - ook speciale aandacht worden besteed aan veiligheid en aan maatschappelijke problemen. Daarvoor is zelfs een aparte staatssecretaris benoemd, de Vlaamse socialist Jan Peeters.

Het kabinet telt vier vice-premiers: Herman van Rompuy (begroting) van de Vlaamse CVP, Melchior Wathelet (defensie) van de Franstalige PSC, Elio Di Rupo (economie en telecommunicatie) van de Franstalige PS en de Vlaamse SP'er Johan Vande Lanotte (binnenlandse zaken). Minister van buitenlandse zaken blijft Erik Derycke (SP), die eerder dit jaar Frank Vandenbroucke opvolgde toen deze terugtrad in verband met de Agusta-affaire. Op zijn post, maar nu met buitenlandse handel er aan toegevoegd, blijft ook minister van financiën, Philippe Maystadt (PSC). Een nieuwe naam in het kabinet is die van de 43-jarige jurist Stefaan de Clerck (CVP) als minister van justitie. Zijn taak is verdere vernieuwingen door te voeren in het gerechtelijk apparaat, waarop veel kritiek bestaat in België.

Opvallende nieuwkomer is ook de tweede staatssecretaris in het kabinet, de chirurg Reginald Moreels. Moreels werd als voorzitter van Artsen zonder Grenzen door CVP-voorzitter Van Hecke overgehaald de politiek in te stappen. Hij is nu verantwoordelijk voor het Belgische beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. “Mijn politieke engagement is een logisch gevolg van mijn humanitaire inzet”, aldus Moreels.