Voordeeltje vrouw bij echtscheiding

DEVENTER, 23 JUNI. Vrouwen kunnen bij echtscheiding al gauw tweederde van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen bemachtigen. Tot die slotsom komt P. van Yperen van Towers Perrin, raadgevende actuarissen en pensioenadviseurs, in een artikel in het Weekblad voor Fiscaal Recht van deze week.

Van Yperen staaft deze conclusie met diverse rekenvoorbeelden. Als de man op niet al te jonge leeftijd huwt met een jongere vrouw, krijgt de echtgenote bij scheiding een hogere uitkering dan de man tijdens het huwelijk zelf aan ouderdomspensioen heeft opgebouwd. Dat ligt volgens Van Yperen aan een denkfout die de Tweede Kamer heeft gemaakt bij de behandeling van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De Kamer ging er terecht vanuit dat het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de duur van het huwelijk gelijkelijk over beide partners moest worden verdeeld.

Maar het parlement verzuimde ook te kijken naar het bijzondere nabestaandenpensioen. De man, die vaak meer verdient dan de vrouw, bouwt voor haar meer nabestaandenpensioen op dan zij voor hem. Dat nabestaandenpensioen wordt eveneens verdeeld. Dat is echter niet geregeld in de wet over de pensioenverevening. De Pensioen- en spaarfondsenwet is hier van toepassing. Die wet bepaalt dat niet de gereserveerde premie voor een nabestaandenuitkering tijdens de duur van het huwelijk, maar het gehele opgebouwde nabestaandenpensioen voor de helft aan de vrouw toevalt.