Van Ommeren verkoopt distributiebedrijf Intexo

ROTTERDAM, 23 JUNI. Van Ommeren (tankopslag, scheepvaart, transport en dienstverlening in de Rotterdamse haven) stoot het in logistieke dienstverlening gespecialiseerde bedrijf Intexo af.

Door deze ingrijpende operatie zal het personeelbestand bij Van Ommeren teruglopen van 4000 naar ongeveer 3000 werknemers omdat er 1000 mensen bij Intexo werkzaam zijn. Intexo heeft een jaaromzet van ongeveer 150 miljoen gulden en levert daarmee op jaarbasis 15 procent van de totale omzet van Van Ommeren van een miljard gulden.

“Intexo behoort niet meer tot onze kernactiviteiten”, zegt bestuursvoorzitter Carel van den Driest van Van Ommeren in een toelichting op de verkoop van het bedrijf. Met de verkoop van Intexo rondt Van Ommeren een uitgebreid desinvesteringsprogramma af dat onder leiding van Van den Driest bij zijn aantreden in 1992 als bestuursvoorzitter voortvarend ter hand is genomen.

Van den Driest was bij Van Ommeren de 'architect' achter de verkoop aan Borsumij Wehry van handelshuis Ceteco, een bedrijf dat qua handelscultuur niet paste in de 'havenformule' van Van Ommeren. Van den Driest heeft ook daarna met zijn financiële man R.R. Hendriks fors gedesïnvesteerd om het bedrijf weer 'schoon aan de haak te hangen', zoals Van den Driest dat zelf formuleert.

In dat kader is de verkoop van Intexo een logische stap. Intexo behoort in Europa tot een van de meest vooraanstaande logistieke ondernemingen met centra in Nederland, België, Engeland en Duitsland. Intexo heeft vestigingen op meerdere luchthavens. Het bedrijf zorgt vooor fijnmazige distributie van onder meer computers, foto-kopieerapparaten en medische produkten.

Van Ommeren verkoopt in eerste instantie 51 procent van de aandelen van Intexo aan het management van Intexo en de Nesbic Groep, een investeringsmaatschappij. De bedoeling is Intexo binnen vijf jaar naar de beurs te brengen. Daarna zal Van Ommeren de resterende 49 procent van de aandelen Intexo van de hand doen.

De verkoop van Intexo levert Van Ommeren per saldo een slordige 30 miljoen gulden op. Geld dat weer zal worden geïnvesteerd in de kernactiviteiten van Van Ommeren, (zee)scheepvaart en tankopslag. “Door de reorganisaties is Van Ommeren weer een uiterst efficiënt bedrijf”, licht Van den Driest toe. “Dat schept nieuwe mogelijkheden. Voor het eerst sinds lange tijd zullen we daarom weer in Rotterdam gaan investeren. Uiteindelijk toch onze thuisbasis.”

Zo wordt de tankcapaciteit van Van Ommeren in Europoort met 105.000 kubieke meter uitgebreid tot 960.000 kubieke meter. Hiermee wordt een optimalisering nagestreefd van het zogeheten gascondensaat-project van 15 miljoen gulden. Eerder werd al 40.000 kubieke meter van Fina overgenomen.

Verder trekt Van Ommeren 20 miljoen gulden uit voor een renovatie in het Botlek-gebied voor de opslag van fijnchemicaliën. Bij de tankterminal Vlaardingen worden renovaties en nieuwbouw uitgevoerd voor een bedrag van 15 miljoen voor de opslag van eetbare oliën.

Ook in het buitenland investeert Van Ommeren in een van de belangrijkste kernactiviteiten, de tankopslag. Op de chemieterminal in Singapore wordt een investering gedaan van 30 miljoen gulden om chemieconcern Hoechst tankopslagfaciliteiten van 35.000 vierkante meter te kunnen bieden. Tevens wordt in Shanghai en Australië de opslagcapaciteit van Van Ommeren uitgebreid.

De uitgebreide investeringen worden financieel niet alleen mogelijk gemaakt door de verkoop van Intexo, maar ook door de economische opleving die Van Ommeren als bedrijf doormaakt. In 1994 zag Van Ommeren de winst al oplopen naar 54 miljoen gulden nadat het bedrijf zich sterker op zijn kernactiviteiten had geconcentreerd. Na de verkoop van Intexo heeft Van Ommeren geen 'branchevreemde' activiteiten meer. In 1993 werd door Van Ommeren nog een schamele netto winst van 4,5 miljoen gulden behaald.

De situatie bij Van Ommeren is wat dat laatste betreft min of meer identiek aan de bedrijfsstrategie die concurrent Pakhoed hanteert. Pakhoed bezit met Furness (distributie en logistiek) een vergelijkbaar branchevreemd bedrijf als Van Ommeren had met Intexo. Voorzitter N.J. Westdijk van Pakhoed wil op termijn af van Furness, dat hij naar de beurs wil brengen. “Die situatie bij Pakhoed en bij ons is heel goed met elkaar vergelijkbaar”, zegt Van den Driest. Van Ommeren is na Pakhoed en het Amerikaanse GATX de derde grote aanbieder van tankopslag in de wereld.

    • Marc Serné