Schoolleiders zien weinig in 'basistoetsen'

ALMERE, 23 JUNI. Twee op de drie schoolleiders in het voortgezet onderwijs ziet weinig in de eindtoetsen van de basisvorming. Ze vinden het aantal van 38 toetsen te hoog en hebben bezwaren tegen de hoge kopieerkosten, die ten laste van de school komen. Ook het feit dat de toetsen soms een maand aan lestijd opslokken stuit op veel kritiek. Drie op de tien schoolleiders vinden de toetsen te moeilijk. Vooral de eindtoetsen geschiedenis en natuur behandelen volgens een meerderheid van vakleerkrachten veel te veel leerstof.

Dit blijkt uit een enquête onder 661 schoolleiders en 17.600 docenten op 635 van de 1.094 scholen, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van onderwijs. Dit jaar is het voor het eerst dat de middelbare scholen dezelfde toetsen gebruiken voor leerlingen op alle schooltypes. Scholen zijn nog niet verplicht de toetsen af te nemen. Omdat alle leerlingen in het hele land dezelfde toets maken kan het ministerie beoordelen hoeveel de scholieren hebben opgestoken van de zogenoemde kerndoelen van elke vak. Sinds de invoering van de basisvorming in augustus 1993 krijgt elke scholier tussen de twaalf en vijftien jaar les in dezelfde vijftien vakken.

In het najaar zal staatssecretaris Netelenbos definitief beslissen over de eindtoetsen.