Raketaanval op het noorden van Israel

TEL AVIV, 23 JUNI. Hezbollah, de islamitische fundamentalistische organisatie in Libanon, heeft vanmorgen de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een zware katjoesja-raketaanval op de Israelische kuststrook waarbij een Fransman werd gedood en acht gewonden vielen, onder wie vier toeristen.

Enkele raketten vielen volgens Libanese bronnen op het terrein van Club Mediterranée, enkele kilometers ten noorden van de badplaats Naharyah. Na de beschietingen vluchtten honderden toeristen naar veiliger oorden, buiten het bereik van de katjoesja's. De bevolking van Noord-Israel ging de schuilkelders in, in afwachting van nieuwe raketaanvallen.

Met een wraakaktie van Hezbollah werd gisteren al rekening gehouden nadat de Israelische artillerie vanuit Zuid-Libanon in het Libanese dorp a'Sharqa, nabij Sidon, een vrouw had gedood en haar broer verwond. Dergelijke beschietingen op Libanese dorpen zijn in strijd met het indertijd door de Verenigde Staten bemiddelde akkoord tussen Israel en Hezbollah. Volgens dat akkoord zou Hezbollah de raketaanvallen op Noord-Israel stoppen indien Israel geen Libanese dorpen onder vuur neemt waar zich ook geen Hezbollah-strijders mogen ophouden.

In reactie op de katjoesja-raketaanval van vanmorgen heeft de Israelische artillerie vanmorgen doelen van Hezbollah in Zuid-Libanon onder vuur genomen en ook de Israelische luchtmacht kwam in actie.

De laatste weken is er duidelijk sprake van een escalatie van de spanning tussen Israel en Hezbollah in Zuid-Libanon. Israelische commentatoren brengen dit in verband met de over vier dagen in Washington te hervatten militaire besprekingen tussen Israel en Syrië over de veiligheidstructuren die een vredesverdrag tussen beide landen moeten begeleiden. Door Israelische ogen bekeken houdt Syrië via Hezbollah Israel onder druk.

Militaire en politieke kringen zijn van mening dat Syrië aanzienlijk meer kan doen om Hezbollah “tot de orde te roepen” dan gebeurt. Binyamin Nethanyahu, de leider van de Likud-oppositie, eiste vanmorgen van de regering Rabin de voortzetting van het vredesoverleg met Syrië afhankelijk te stellen van krachtig ingrijpen van de Syrische bezettingsmacht in Libanon tegen Hezbollah. Volgens hem is de huidige situatie “ontoelaatbaar”.

Professor Maoz, een Israelische Syrië-specialist wees er vanmorgen in een radiovraaggesprek op dat niet alleen Hezbollah maar ook het door Israel gecontroleerde Zuid-Libanese leger gekant is tegen een Israelische-Syrische vrede. In dat geval zal Hezbollah inderdaad zijn acties tegen Israel moeten staken en daardoor aan politieke invloed in Libanon verliezen terwijl Zuid-Libanon weer onder volledig Libanees bestuur komt als uitvloeisel van Israelische ontruiming van dat gebied in het raam van een Israelisch-Libanees vredesverdrag dat op dat met Syrië zal moeten volgen.

Het is al eerder voorgekomen dat de artillerie van het Zuid-Libanese leger op Libanese dorpen heeft geschoten en daarmee katjoesja-raketaanvallen op Israel heeft uitgelokt.

    • Salomon Bouman