Publiek vindt Euro-munt even goed als gulden

AMSTERDAM, 23 JUNI. Een Europese munteenheid is even aanvaardbaar als de gulden. Dat meent 60 procent van de ondervraagden in een enquête die is uitgevoerd in opdracht van De Nederlandsche Bank. De enquête werd in april gehouden onder bijna 2000 particulieren en 572 bedrijven in de detailhandel en de horeca.

Mannen blijken aanzienlijk positiever te staan tegenover een Europese valuta dan vrouwen. Bezwaren tegen een uniforme munteenheid zijn meestal chauvinistisch en nationalistisch van aard. Ook vrees voor inflatie en onbekendheid spelen hierbij een rol, vooral onder bedrijven.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft voorkeur voor bankbiljetten die in alle Europese landen hetzelfde zijn. Toch zegt 75 procent bereid te zijn bankbiljetten te gebruiken met nationale symbolen van andere landen.

Driekwart is voorstander van een overgangsperiode waarin de gulden betaalmiddel blijft naast het Europese geld. Wordt er nadere informatie verschaft over de praktische gevolgen daarvan, dan blijkt de voorkeur voor invoering in één keer groter te worden, vooral onder bedrijven.