Nederlandse topfunctionaris bij FAO op non-actief

ROME, 23 JUNI. D. Everts, de Nederlandse topfunctionaris bij het Wereldvoedselprogramma van de VN (FAO) die gedwongen is eind augustus het veld te ruimen, wordt met ingang van maandag 26 juni op non-actief gesteld.

Everts heeft een brief gekregen van de directeur van het FAO, C. Bertini, waarin deze hem met een beroep op de reglementen gelast zijn functies neer te leggen. Everts is verantwoordelijk voor de operationale kant van de noodvoedselhulp. Maandag gaat Everts met betaald verlof.

“Het is exceptioneel wat hier gebeurt, heel uitzonderlijk,” zegt de Nederlandse vertegenwoordiger bij de in Rome gevestigde VN-organisatie, J.B. Pieters. Anderen zijn minder diplomatiek. “Dit is ongehoord, zeker op dit niveau,” zegt een betrokkene. Verwacht wordt dat Everts juridische stappen onderneemt.

Bertini komt maandag terug van een lang bezoek aan de Verenigde Staten. Kennelijk wil zij haar tweede man dan uit het gebouw hebben. In haar brief verwijt zij Everts niets te hebben ondernomen tegen de externe druk nadat bekend werd dat zijn contract niet wordt verlengd, wat in feite ontslag betekent.

De Nederlandse regering en de Europese Unie hebben in een aantal démarches protest aangetekend tegen het besluit van Bertini. Eerder deze maand heeft minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking hierover een nieuwe boze brief aan Bertini gestuurd.

De FAO-directeur heeft al eerder duidelijk gemaakt dat zij niet wil terugkomen op haar besluit. Dat betekent dat Everts, een van de twee hoogste Nederlanders binnen het VN-apparaat, ander werk moet gaan zoeken. Zonder zware machtmiddelen is er niets meer te doen aan het vertrek van Everts.

Everts is volgens medewerkers van VN-organisaties in Rome weggewerkt omdat hij Bertini in de schaduw stelde. Hij is van verschillende kanten geprezen voor de manier waarop hij als assistent-directeur-generaal de operationele kant van de voedselhulp, onder andere in Ruanda, heeft verbeterd.

    • Marc Leijendekker