Minderjarigen vaker gehoord in moordzaken

AMSTERDAM, 23 JUNI. Geweldscriminaliteit onder jongeren is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Dat constateert R. Meijers (wetenschappelijk onderzoeker criminologisch instituut van de Rijksuniversiteit Groningen) in het jongste nummer van het Tijdschrift voor Criminologie.

Het ernstiger worden van de geweldscriminaliteit van jongeren valt volgens de onderzoeker af te lezen uit de toename van de cijfers voor moord en doodslag.

In de periode 1983-1993 is het aantal jongeren dat wordt verdacht van moord en doodslag, inclusief pogingen daartoe, meer dan verdrievoudigd. In 1983 werden 79 minderjarigen voor moord en doodslag en poging daartoe door de politie gehoord, in 1993 waren dat er 246. Het aantal 'voltooide' gevallen van moord en doodslag door jongeren was in 1983 negen en tien jaar later achtendertig. De onderzoeker onderstreept dat het in absolute zin om “zeer kleine aantallen” gaat.

Ofschoon het aantal door jongeren gepleegde moorden in de onderzochte periode wel is toegenomen, is het niet waarschijnlijk dat sprake is van 'structurele ontwikkeling', aldus de onderzoeker, gezien het grillige verloop van de ontwikkeling (In 1983 ging het om 9 gevallen van moord en doodslag door jongeren, in 1986 om 27, in 1988 weer om 9, in 1991 om 19, in 1993 om 38). De grootste stijging van de geweldscriminaliteit bij jongeren zit vooral in de toename van diefstal met geweld en afpersing. Hierbij gaat het volgens Meijer vooral om overvallen op winkels en horecagelegenheden, pizzabezorgers en klanten van geldautomaten.

In hetzelfde nummer van het Tijdschrift voor Criminologie komen de onderzoekers H.Ferwerda, P.Versteegh en B.Beke, tot een zeer ruwe schatting van 23.000 minderjarigen die herhaaldelijk ernstige vormen van strafbaar gesteld gedrag hebben gepleegd. Deze “uiteraard hachelijke” schatting, zo schrijven de onderzoekers, is gebaseerd op een steekproef van 2.672 jongeren waarvan 57 (2,1 procent) wordt gerekend tot de 'harde kern' van criminele jongeren. Van deze jongeren is 94 procent in Nederland geboren. Van hun vaders is 67 en van hun moeders 74 procent in het buitenland geboren.

In 1983 waren er in Nederland volgens cijfers van het CBS in totaal 1.734.116 jongeren tussen 12 en 18 jaar. In 1993 waren dat er 1.295.361.