M. de Boer; Onopvallend bewogen

DEN HAAG, 23 JUNI. 'Milieubeleid De Boer een chaos' stond boven het persbericht dat de milieubeweging afgelopen dinsdag uitbracht, één dag voor het slotdebat over Schiphol. Er werd een toespraak van Ria Beckers in samengevat, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks en tegenwoordig voorzitter van de belangrijkste milieu-organisatie, de stichting Natuur en Milieu.

Het botert niet tussen de milieubeweging en Margreeth de Boer, en helemaal denkbeeldig is het niet dat de imago-problemen die zij sinds enige tijd heeft daarmee te maken hebben. Geen gelegenheid laat de milieubeweging voorbijgaan om erop te wijzen welke nederlaag de minister nu weer geleden heeft. Boringen in de Waddenzee, het vliegveld Beek, Borssele, de A73, de Betuwelijn, Schiphol: overal laat de minister van milieu het volgens de milieu-lobby afweten en, erger nog, geeft zij openlijk toe dat de economie het van het milieu gewonnen heeft. In het kleine kringetje dat de Haagse politiek nu eenmaal vormt, ontstaat dan al snel het beeld van een falende milieuminister.

Onomstotelijk is dat De Boer een andere koers vaart dan haar voorgangers Alders, Nijpels en Winsemius. Al bij haar aantreden kondigde zij aan zich vooral op de uitvoering van het milieubeleid te zullen richten, waarbij in haar kabinetsperiode het directoraat-generaal milieubeheer bovendien af moet slanken door taken naar andere overheden over te hevelen. Doordat De Boer ook nog eens een pragmatische en openhartige manier van werken heeft, konden aanvaringen met de milieubeweging niet uitblijven.

'De minister heeft geen visie', klonk het vrijwel meteen na haar aantreden, al snel gevolgd door de beschuldiging dat zij 'slechts op de winkel past'. De eerste zin in het persbericht van dinsdag luidde dat 'onder het bewind van minister De Boer het milieubeleid ontaardt'. Bij de milieubeweging valt sinds kort heimwee naar Alders te bespeuren. Daarbij wordt voor het gemak vergeten dat ook deze milieuminister het indertijd nooit goed kon doen en dat zijn nu geprezen gedrevenheid vooral uit een tomeloze werkdrift voortkwam. Ook De Boer is een bewogen minister, maar dan op de ingetogen, vrij onopvallende manier van de ouderwetse sociaal-democraat.

Het neemt niet weg dat op haar ministerie de ongerustheid toesloeg. De minister komt te weinig in het nieuws, was het idee, en als dat al gebeurt is dat op een verkeerde manier, omdat juist dit jaar veel grote infrastructurele besluiten worden genomen. Besloten werd daarom een media-offensief te beginnen. Het ministerie zou op zoek moeten gaan “naar nieuwsfeiten en momenten die met name voor de landelijke media nieuws zijn of tot nieuws gemaakt kunnen worden”. De interne notitie waarin het zo stond verwoord lekte jammerlijk uit, net in de week dat De Boer het nieuws haalde met een ongelukkige opmerking over het stopzetten van kassenbouw in het Westland.

De Boer's uitspraken over Schiphol zijn waarschijnlijk terug te voeren op een explosieve combinatie van dit media-offensief en haar eigen openheid, waaraan ze gisteravond ook zelf refereerde. Want al voordat de minister in het dagblad Trouw het zondagse onderhoud met haar collega Jorritsma onthulde, had een woordvoerder aan journalisten verteld dat ook zijn minister een compromis had bereikt. De journalisten moesten vooral niet denken dat de verbeteringen voor het milieu alleen aan het akkoord van de paarse fracties waren te danken.

Het spoeddebat van gisteravond liep voor De Boer goed af, al waren de meeste commentaren het erover eens dat er weer een vlekje op het blazoen van de milieuminister bij was gekomen. Van haar kant lijkt de milieubeweging zich te gaan realiseren dat een milieuminister gemakkelijk kapot kan worden gemaakt, wat in feite ook met Alders is gebeurd. Vanmorgen werd bij diverse kranten de integrale toespraak van Ria Beckers bezorgd, met een begeleidend briefje waarin werd uitgelegd dat dit was “vanwege de fragmentarische berichtgeving in de media”. De toespraak bleek inderdaad een scherpe aanval op De Boer te bevatten, maar het woordje 'ontaarden' kwam er niet in voor.

    • Gretha Pama