KLM bereikt CAO-akkoord met vliegers

AMSTELVEEN, 23 JUNI. De KLM en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) hebben een oplossing gevonden voor het conflict over de arbeidsvoorwaarden van de verkeersvliegers. Dat hebben beide partijen vanochtend meegedeeld.

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de loonkosten van de vliegers. Hiervoor zullen voor 1 juli twee bemiddelaars worden benoemd. Daarnaast zijn de partijen het eens geworden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Ook twee jaar oude geschilpunten zijn daarbij uit de weg geruimd.

De tegenstelling tussen de piloten en de luchtvaartmaatschappij was aan het begin van de week nog levensgroot. De KLM wilde de loonkosten van de vliegers op concurrerend niveau brengen. Daarvoor zouden de kosten met 25 tot 30 procent moeten worden verlaagd. De piloten verklaarden zich bereid tot een kostenbesparing, maar de weg daartoe hield partijen tot op het laatste moment sterk verdeeld.

In het gisteren bereikte akkoord onderstrepen beide partijen de noodzaak van de KLM om de kosten omlaag te brengen en de kwaliteit van de aangeboden produkten te verbeteren. De VNV heeft zich bereid verklaard hieraan een bijdrage te leveren. Wanneer een onafhankelijk onderzoek uitwijst dat de loonkosten van de vliegers te hoog zijn, dan is de VNV bereid een loonoffer te brengen. Onder leiding van twee nog te benoemen onafhankelijke bemiddelaars zullen de KLM en de VNV daarover gaan praten. Voor het afsluiten van de CAO voor 1996 moeten de problemen hierover zijn opgelost.

Voor de gisteren met de VNV afgesloten CAO voor het lopende jaar is het principe-akkoord voor de CAO's van toepassing, zoals dat in februari met de zes overige werknemersorganisaties van KLM-personeel is afgesloten. De salarisverhoging van 1,25 procent per 1 juli en de extra vrije dag waarin dit akkoord voorziet, zullen echter voor de vliegers worden opgeschort tot de uitkomst van de discussie over de kosten van de vliegers.

In de nu afgesloten CAO voor vliegers is geen wijziging van de pensioenleeftijd opgenomen. Om de loonkosten van de vliegers terug te dringen stelde de KLM als eis de pensioenleeftijd voor vliegers op te trekken van 56 naar 60 jaar. Dat stuitte op fel verzet van de piloten en vormde de kern van de breuk in de vertrouwensrelatie met de KLM.

Beide partijen zijn overeengekomen de pensioenleeftijd voor vliegers te betrekken in de op handen zijnde discussie over de loonkosten van de vliegers. Door het akkoord zijn nieuwe vliegerstakingen van de baan. In de afgelopen weken legden de bijna 1400 piloten het werk tweemaal voor een periode van zes uur neer.