Juppé pakt tegelijk begrotingstekort en werkloosheid aan

PARIJS, 23 JUNI. Frankrijks nieuwe regering bindt de strijd aan tegen de werkloosheid zonder het begrotingstekort te vergroten. Goedkope arbeid wordt minder belast, maar btw, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting en sociale premies gaan omhoog. Doel: 700.000 nieuwe banen voor eind 1997.

Premier Alain Juppé, die deze 'ambitieuze' plannen gisteren bekend maakte, bevestigde dat Frankrijk in 1997 terug wil zijn bij een begrotingstekort van drie procent, voorwaarde voor de derde fase van de Europese Monetaire Unie. Hij noemde de staat van de Franse overheidsfinanciën 'calamiteus', tegenvallers houden het tekort op iets minder dan 6 procent (102 miljard gulden). Maar de strijd tegen de werkloosheid (12,2 procent) kan niet wachten. Totale kosten van het banenplan: 3,5 miljard gulden in 1995 en 14,6 miljard in 1996.

Belangrijke elementen in Juppés programma zijn: Verhoging met 4 procent van aow en minimumloon (wordt 1984 gulden bruto). Verlaging met 10 procent van de arbeidskosten bij banen tot 1,2 maal het minimumloon. Verhoging hoge btw-tarief van 18,6 naar 20,6 procent. Verhoging vennootschapsbelasting met 3,3 procent tot 36,6 procent. Speciale arbeidscontracten voor langdurig werklozen en jongeren. 6 miljard gulden bezuinigingen, bijna de helft op defensie.

De Banque de France, Frankrijks onafhankelijke nationale bank, heeft positief gereageerd op de plannen. Een beperkte rentedaling ging de bekendmaking van Juppés programma vooraf. De franc heeft sindsdien stand gehouden, na weken van zwakte ten opzichte van de mark.

Werkgeversvoorzitter Gandois sprak van een “serieus en coherent” pakket, waarbij de werkgevers die niet meedelen in de groei erg zwaar worden aangepakt.

Juppé legde gistermiddag sterk de nadruk op de prestatieverplichting van de werkgevers: de lasten zijn verlicht, nu moeten de bedrijven ook banen creëren, anders zullen de consequenties niet uitblijven. De premier zei niet dat de belastingverzwaringen dan ook van de baan zouden zijn.

Juppé heeft de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag afgewacht voor hij deze maatregelen bekend maakte. In de periode van ruim een maand sinds het aantreden van de regering is stevig intern geknokt. De toestand van de schatkist was dusdanig dat Juppé sprak van “de deficitaire spiraal van de afgelopen vijftien jaar”. Hij maakte daarbij nauwelijks een uitzondering voor de politiek bevriende regering-Balladur van de laatste twee jaar.

President Chirac heeft zijn sociaal getinte verkiezingsbeloften desondanks willen nakomen en zijn eerste minister gedwongen minder sterk de nadruk te leggen op de beperking van het tekort.

    • Marc Chavannes