'John Major legt hypotheek op Europese top

LONDEN/ LUXEMBURG, 23 JUNI. De Eurosceptici binnen de Conservatieve partij zien in de verkiezingen die John Major gisteren uitschreef voor het partijleidersschap de laatste mogelijkheid om de souvereiniteit van Groot-Brittannië te redden.

Een van hen, Teresa Gorman: “De macht van ons land sijpelt weg naar Brussel. En dit zou wel eens de enige mogelijkheid kunnen zijn om een beleid in te zetten dat Britse belangen en de Britse natie boven de belangen van Brussel plaatst”. Gorman is een van de acht parlementsleden die door John Major tijdelijk werden verwijderd uit het fractieberaad omdat ze tegen de regering hadden gestemd.

John Major heeft door de vertrouwenskwestie binnen zijn eigen partij te stellen een hypotheek gelegd op de Europese top van regeringsleiders begin volgende week in het Franse Cannes. Dat vindt de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Hans Van Mierlo.

“Wie zit daar in Cannes?”, vroeg Van Mierlo, die sprak van een dramatisch moment, zich af. “Iemand die zelf vindt dat hij er eigenlijk niet moet zitten.”

In Cannes worden twee grote dossiers besproken, onderstreepte Van Mierlo, Europol en het Europese ontwikkelingsfonds (EOF), het fonds waarmee het verdrag met zeventig ontwikkelingslanden in Afrika, het Caraïbisch gebied en de regio van de Stille oceaan wordt gefinancierd. “Voor die dossiers heb je je portefeuille nodig.”

De positie waarin Major nu verkeert noemde Van Mierlo “een vorm van demissionaire status”. Voor de toekomst van Europa is het volgens hem cruciaal of Major gaat onderhandelen met zijn partij. “Als hij dealt is dat slecht voor Europa. Als hij dat niet doet, wint Europa.” Van Mierlo sloot niet uit dat Major bluft. “Als de partij geen alternatief voor hem heeft dan wordt zijn positie sterker.”

Eurocommissaris Hans van den Broek sprak gisteravond lovende woorden over Major. “De eerste minister, die ook verantwoordelijk is voor buitenlandse zaken, heeft altijd getracht, voor zover daar thuis voldoende steun was, de Europese zaak te dienen.”

Van den Broek zei bewondering te hebben voor de manier waarop Major zijn geloof in Europa heeft verdedigd. Van den Broek zei te hopen dat het geen negatieve invloed zal hebben op de Britse houding in Europa. “Wat van belang is, is dat Groot-Brittannië een belangrijke stem meespreekt in Europa.”