GG&GD wil babyzorg houden

AMSTERDAM, 23 JUNI. De Amsterdamse GG en GD is bereid om 1,1 miljoen te bezuinigen op de baby- en kleuterzorg. De GG en GD schrijft dit in een rapport over de jeugdgezondheidszorg. Door deze efficiency-verbetering hoopt de GG en GD te voorkomen dat de gemeente Amsterdam haar subsidie voor de baby- en kleuterzorg helemaal intrekt. Maar de verantwoordelijk wethouder Van der Giessen (volksgezondheid) heeft al negatief gereageerd op het plan van de GG en GD.

De gemeente Amsterdam wil de komende drie jaar in totaal zes miljoen gulden bezuinigen op de GG en GD. Overheveling van de jeugdzorg naar de kruisverenigingen zou 3,3 miljoen opleveren. Overal elders in Nederland is deze jeugdzorg al de verantwoordelijkheid van het Kruiswerk, zonder bemoeienis van de GG en GD.

De Amsterdamse GG en GD wil de 1,1 miljoen aan bezuinigen op de baby- en peuterzorg vooral zoeken in verlaging van het ziekteverzuim, betere planning van huisbezoeken, minder vergaderingen en meer baby's en kleuters per spreekuur. Grotere bezuinigingen zullen leiden tot kwaliteitsverlies van de zorg, met name voor kinderen van risicogroepen, aldus de GG en GD.

Aan de zorg voor de in totaal 42.000 Amsterdamse kinderen van nul tot vier jaar wordt jaarlijks 9,3 miljoen gulden uitgegeven. De gemeente Amsterdam betaalt 3,3 miljoen, de rest wordt via de Stichting Amsterdams Kruiswerk (SAK) betaald uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Volgens de GG en GD is de financiële bijdrage van de gemeente nodig om extra aandacht te besteden aan 'risico-kinderen', bijvoorbeeld mishandelde kinderen of kinderen van aan drugs verslaafde ouders. De GG en GD vraagt zich af of na overheveling van het kruiswerk de taken nog voldoende kunnen worden uitgevoerd “met de haar ter beschikking staande middelen.”

Niet bekend

Elders in Nederland is de baby- en kleuterzorg wel ondergebracht bij de kruisverenigingen en zijn de GG en GD's belast met de zorg voor de vier tot negentien jarigen. Amsterdam koos begin deze eeuw, toen de gemeentelijke gezondheidsdienst van de grond kwam, ervoor om de zorg voor nul tot 19 jarigen als één geheel bij deze dienst onder te brengen. Op dit moment telt Amsterdam 26 consultatiebureau's. Hoewel bezoek aan het consultatiebureau niet verplicht is komt 90 procent van de moeders met hun pasgeborene langs. Voor de noodzakelijke prikken, het wegen, voor controle als er afwijkingen zijn geconstateerd aan de ogen of een oor. Aan risico-kinderen wordt extra tijd besteed, 'die kun je niet na vijf minuten wegsturen' is de gedachte.

Wanneer de gemeentelijke bijdrage wegvalt zullen er van de 26 consultatiebureau's 12 overblijven. Vermindering van het aantal consultatiebureau's zal volgens de GG en GD leiden tot verhoogde werkdruk voor de artsen en verpleegkundigen. Veel tijd om met een Marokkaanse of Turkse moeder te praten zal er dan niet meer zijn, is de vrees. “Niet alleen kost het vaak veel tijd en energie om deze groepen te bereiken, maar ook nemen de consulten bij niet of slecht Nederlands sprekende (allochtone) kinderen en hun ouders of verzorgers meer tijd in beslag vanwege taal- en cultuurproblemen.” Ook zullen de probleemgezinnen niet of minder worden opgezocht als de bezuinigingen doorgaan, aldus het rapport.

Volgens een woordvoerder van de Stichting Amsterdams Kruiswerk voert het kruiswerk in dertien gezondheidscentra “in wezen” dezelfde taken uit als de GG en GD. “In die centra werken gespecialiseerde wijkverpleegkundigen samen met de huisarts.”

    • Anneke Visser