Geen garantie Iran aan EU over Rushdie

ROTTERDAM, 23 JUNI. Iran heeft gisteren - tegen de verwachting in - het verzoek afgewezen van de Europese Unie om schriftelijke garanties te geven dat het de Britse schrijver Salman Rushdie niet zal doden.

De Iraanse onderminister van buitenlandse zaken Mahmoud Vaezi overhandigde tijdens een ontmoeting in Parijs met vertegenwoordigers van de EU geen door de minister van buitenlandse zaken Ali Akbar Velayati ondertekende brief van die strekking. Zo'n brief was nog maar enkele dagen geleden aangekondigd door een woordvoerder van Velayati.

Met deze zeer ontoeschietelijke houding naar buiten toe wilde de Islamitische Republiek volgens de Iraanse krant Iran News protest aantekenen tegen het slotcommuniqué van de recente G-7-top in Halifax. In dat communiqué, mede ondertekend door Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië, werd Iran opgeroepen alle steun aan terroristische bewegingen te staken en werden andere landen gevraagd Iran niet te helpen bij zijn nucleaire ontwikkeling.

De ontmoeting van gisteren zou het begin inluiden van een normalisering van de relaties. Om dat proces op gang te brengen had de EU op 19 april Iran verzocht zich schriftelijk te verplichten om:

geen enkele actie van welke aard dan ook te ondernemen tegen Rushdie;

terrorisme in al zijn vormen te veroordelen;

het internationale recht te eerbiedigen in zijn betrekkingen met andere landen, met inbegrip van het beginsel van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van die staten.

Door de weigering van Iran de brief te overhandigen zullen de kredieten van de lidstaten van de EU voor het land voorlopig minimaal blijven. Kredieten, gebaseerd op politieke overwegingen, zullen al helemaal niet worden gegeven, al was het alleen maar om de VS, die tevergeefs om een veel harder optreden tegen Iran hebben gevraagd, niet nog meer voor het hoofd te stoten.

Onderminister Vaezi merkte gisteren op dat Khomeinuy's fatwa haar geldigheid behoudt en onherroepelijk is. Hij voegde eraan toe dat “de Europese landen de religieuze waarden en de door God gegeven religies zouden moeten respecteren”. Waarschijnlijk zullen de Europese landen hierop reageren met het aanbod “de kritische dialoog” met Iran voort te zetten, zonder dat er ook maar iets wezenlijks gebeurt of verandert. “Bij ons op het ministerie noemen we dat de bal rondspelen”, merkte een Europese diplomaat op.