Financiële problemen voor ILO

GENÈVE, 23 JUNI. De directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Michel Hansenne, heeft gisteren gewaarschuwd voor ernstige financiële problemen, nu de Verenigde Staten tegen de begroting hebben gestemd. De aangesloten landen, werkgevers- en werknemersorganisaties keurden gisteren het budget van 579 miljoen dollar voor 1996-1997 met 383 tegen 8 stemmen goed. Maar de tegenstem van de VS, die traditioneel een kwart van het budget voor zijn rekening neemt, is een aanwijzing dat Washington in zijn bijdrage zal snijden. (Reuter, AP)