Astmakliniek moet tekort zelf aanvullen

DEN HAAG, 23 JUNI. Minister Borst (volksgezondheid) is niet van plan de financiële tekorten van het Nederlands Astmacentrum in Davos 'aan elkaar te breien'. Zij stelt het astmacentrum 'primair verantwoordelijk' voor de financiële problemen. De kliniek kampt met een jaarlijks tekort van 250.000 gulden.

Borst zei gisteren in een overleg met de Tweede Kamer dat de indicatie voor een behandeling in het centrum 'zeer beperkt' is, waardoor de patiëntenstroom niet meer sluitend is voor de exploitatie van het centrum. Het NAD zal zich daarom volgens haar ook moeten richten op astmapatiënten buiten Nederland. De kliniek heeft een capaciteit van 112 bedden. Jaarlijks bezoeken zo'n tweehonderd astmapatiënten de kliniek voor een behandeling die varieert van enkele weken tot een jaar.

De minister heeft het centrum opdracht gegeven een 'overlevingsplan' op te stellen waarin het NAD zich toespitst op de rol van het astmacentrum voor de komende jaren en de categorieën en aantallen patiënten waarop het centrum zich wil richten. Borst had kritiek op de vorige directeur van het centrum die het ziekenhuis zonder toestemming van het ministerie, enkele jaren geleden had uitgebreid. De kliniek raakte, mede hierdoor, in financiële problemen.