Wil echte bedenker van het Schiphol-compromis opstaan?

DEN HAAG, 22 JUNI. Is het akkoord tussen VVD, PvdA en D66 nu wel of niet een eigen initiatief van de drie paarse fracties? Gistermiddag, na afloop van het Schiphol-debat, was VVD-woordvoerder Te Veldhuis stellig. Op zijn tafel in de grote zaal van de Tweede Kamer lag nog het originele voorstel aan PvdA en D66, zoals hij dat zondagavond had uitgedacht. Wie wilde, mocht het inkijken.

Maar inmiddels is er enige commotie. Het dagblad Trouw heeft een interview met minister De Boer gepubliceerd, waarin deze zegt dat Jorritsma en zijzelf zondag al een akkoord over het nachtregime hadden bereikt. Dat zou de coalitiepartners hebben geholpen bij het sluiten van hún compromis. De weergave van het interview is niet geaccordeerd door de minister, die gisteravond nog het vliegtuig naar Luxemburg moest halen. Naar aanleiding van het interview hebben GroenLinks en GPV heropening van het debat aangevraagd, wegens 'misleiding van de Kamer'.

Ook Te Veldhuis heeft het interview inmiddels gelezen, evenals de samenvatting ervan die onder de kop 'Schiphol-debat staaltje achterkamertjespolitiek' de voorpagina haalde. Hij blijft bij wat hij gisteren al zei, toen journalisten suggereerden dat er wellicht enige druk van het kabinet was geweest. Dat was niet zo, zei hij toen, “knip mijn tong eraf als ik lieg”.

Wel is hij bereid meer details over de totstandkoming van het compromis te geven. Het begon ermee dat minister en partijgenote Jorritsma hem in het weekeinde belde met de mededeling dat zij die dag met PvdA-minister De Boer over het nachtregime ging praten. De Boer wilde dit net als PvdA en D66 wel versoepelen, een meerderheid in het kabinet liever niet. Te Veldhuis zegde toe dat hij zou “proberen een brug te slaan”.

Die avond, in de trein van Middelburg op weg naar Den Haag, zette hij enkele contouren van een mogelijk compromis op papier. Driekwart velletje, inderdaad het stuk dat gisteren op zijn tafel lag. Maandagmorgen om half tien zaten ze met z'n allen in de ministerskamer: Wijers, De Boer, Jorritsma, Van Gijzel (PvdA), Van 't Riet (D66), en Te Veldhuis zelf.

De ministers lieten weten vast te houden aan hun oorspronkelijke voorstellen voor nachtregime, maximaal aantal passagiers en geluidsoverlast, wat voor Van Gijzel en Van 't Riet al even onbespreekbaar was als het compromis hierover dat Te Veldhuis presenteerde.

Bij het verlaten van de ministerskamer, een uur later, deelde Te Veldhuis een nieuw compromis rond. Besloten werd daarover dinsdagmiddag, tijdens de regelingen en het vragenuurtje, van gedachten te wisselen. In verband met het debatje over de Brent Spar werd dat een uur of half vijf, in de rookkamer. Te Veldhuis had toen al 'rugdekking' van zijn fractie, Van Gijzel en Van 't Riet kregen dat later. Minister Jorritsma zat in Luxemburg en was, aldus Te Veldhuis, niet op de hoogte toen de fracties op het journaal hun uiteindelijke, derde compromis-tekst uit de doeken deden.