VVD verdeeld over rol Van de Vondervoort

DEN HAAG, 22 JUNI. Tussen minister Dijkstal (binnenlandse zaken) en zijn partijgenoot in de Tweede Kamer Van Erp (VVD) is onenigheid ontstaan over de rol van staatssecretaris Van de Vondervoort bij de bestuurlijke vernieuwing.

Dijkstal zei gisteravond in het Kamerdebat over de stadsprovincie Rotterdam dat hij zich “lichtelijk” had geërgerd aan uitlatingen van Van Erp, afgelopen maandag in deze krant. Van Erp vond dat Dijkstal “de regie” over het proces van bestuurlijke vernieuwing moest overnemen van staatssecretaris Van de Vondervoort, omdat haar optreden tot nu toe “tweeslachtig en verwarrend” zou zijn geweest.

Dijkstal zei gisteren dat het hem “zeer spijt dat de heer Van Erp heeft gemeend vraagtekens te moeten zetten bij de wijze waarop mevrouw Van de Vondervoort en ik met het dossier van de bestuurlijke vernieuwing omgaan.” Volgens Dijkstal heeft Van Erp “in ieder geval in staatsrechtelijke zin” niet goed door hoe de verhoudingen tussen minister en staatssecretaris zijn. De staatssecretaris heeft een aantal onderwerpen in haar portefeuille onder de algemene verantwoordelijkheid van de minister, aldus Dijkstal. “Er is dan ook geen sprake van dat ik de leiding overneem van mevrouw Van de Vondervoort of andersom”, zei Dijkstal. “Wij voelen ons beiden gesteld voor de taak om er samen iets van te maken”.

Tijdens het debat bleek dat de Tweede Kamer wil dat de bewindslieden van binnenlandse zaken doorgaan met de plannen voor de vorming van een stadsprovincie Rotterdam. “Nut en noodzaak van een bestuurlijke vernieuwing in de regio Rotterdam-Rijnmond blijven rechtovereind staan”, zei het Kamerlid Van Heemst (PvdA). Ook de andere partijen twijfelden daar niet aan.

De stadsprovincie, zo bleek verder, kan nog steeds op de oorspronkelijke datum, 1 januari 1997, worden ingesteld. De Kamer drong er bij de bewindslieden op aan niet te lang te wachten met nieuwe voorstellen.

Vast staat wel dat wordt afgezien van de opdeling van de stad in tien afzonderlijke gemeenten, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Die optie is door de uitslag van het Rotterdamse referendum, enkele weken geleden, uitgesloten. Dijkstal en Van de Vondervoort gaan de komende drie tot vier maanden een nieuw plan bedenken. Van de Vondervoort zei dat alle alternatieven die gisteren in de Kamer werden geopperd, zullen worden onderzocht. De PvdA-fractie sluit niet uit dat de gemeente Rotterdam daarin “ongedeeld” kan blijven bestaan. “Rotterdam moet als herkenbare en ongedeelde centrumgemeente in tact blijven, al zijn her en der wat bescheiden aanpassingen denkbaar”, zei Van Heemst.

VVD'er Remkes noemde een “minder vergaande opsplitsing” als meest waarschijnlijke variant. Op termijn zouden de Drechtsteden volgens de liberalen bij de regio kunnen worden betrokken voor het “bestuurlijke evenwicht”. De angst van de buurgemeenten is altijd geweest dat een ongedeeld Rotterdam binnen een nieuwe stadsprovincie te veel macht zou houden.