Vertrouwen van de consument is deze maand gedaald

DEN HAAG, 22 JUNI. Consumenten zijn in juni iets minder positief geworden over de ontwikkeling van de economie. De bereidheid om goederen en diensten te kopen bleef echter gelijk. De industriële produktie is in april met vier procent gestegen ten opzichte van een jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend heeft gemaakt.

In de eerste negen maanden van 1994 steeg het consumentenvertrouwen nog onafgebroken. In het laatste kwartaal van vorig jaar deed zich echter een abrupte daling voor, waarna weer enig herstel optrad. Vergeleken met een jaar geleden is het vertrouwen van de consumenten in de economie groter geworden.

Ook de industriële produktie ligt hoger dan een jaar geleden, al deed zich in april een kleine daling voor. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden daalde de produktie in de industrie in april met ruim een half procent. De daling wordt mede veroorzaakt door de bouwstaking van begin april die een negatieve invloed had op de produktie van de bouw- materialenindustrie.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het volume van de toegevoegde waarde in de bouw in april 13 procent lager was dan in april 1994. De totale toegevoegde waarde in de periode januari-april 1995 was vrijwel even groot als in de overeenkomstige periode van 1994. Dit is vooral te danken aan de forse groei in februari, toen een stijging van 22,5 procent werd genoteerd in vergelijking met een jaar eerder.

In de periode januari-april van 1995 ligt het produktieniveau in de industrie gemiddeld 3,6 procent hoger in vergelijking met de overeenkomstige periode van vorig jaar.

Volgens het CBS is in de chemische industrie in de eerste vier maanden van dit jaar de produktie met 5,6 procent gestegen. In de metaalindustrie steeg de produktie met 5,3 procent, vooral de relatief sterke produktiestijgingen in de elektrotechnische industrie en in de basismetaal zijn daarvan de oorzaak.

De bedrijvigheid in de papier- en grafische industrie ligt in deze periode 1,1 procent hoger dan in dezelfde periode van 1994. Produktie hout- en bouwmaterialenindustrie beïnvloed door bouwstaking. Het produktievolume in de hout- en bouwmaterialen-industrie is in april circa 6 procent lager dan in dezelfde maand van 1994. Deze produktiedaling deed zich in geringere mate ook voor in maart. Beide cijfers zijn beïnvloed door de bouwstaking van eind maart en begin april. Mede dankzij de betrekkelijk sterke produktiestijging in februari ligt de produktie in deze bedrijfsklasse in de periode januari-april 1995 op vrijwel hetzelfde niveau als in dezelfde periode van 1994.