Verdere groei wordt beperkt; Kamer stemt in met vijfde baan voor Schiphol

DEN HAAG, 22 JUNI. De Tweede Kamer gaat akkoord met de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan. Tegelijkertijd zegde het kabinet toe een aantal moties uit te voeren die verdere groei van de luchthaven moeten beperken.

Dat bleek gistermiddag tijdens het debat over de toekomst van de nationale luchthaven.

De uitbreiding van Schiphol betekent dat de luchthaven kan uitgroeien tot een 'mainport' die jaarlijks circa 40 miljoen passagiers verwerkt, met een uitloop tot maximaal 44 miljoen. Nu verwerkt Schiphol ruim 23 miljoen passagiers. Daarbij zal het aantal woningen dat ernstige geluidshinder ondervindt, kleiner worden.

Schiphol en luchtvaartmaatschappijen zijn ontevreden over de grenzen die de politiek aan de groei van de luchthaven stelt. Hoewel de twee bedrijven verheugd zijn over de uitbreiding van de vijfde baan in 2003, vrezen ze dat een succesvolle ontwikkeling tot belangrijk Europees verkeersknooppunt (mainport) gevaar loopt.

In de Tweede Kamer echter benadrukten de ministers Jorritsma (verkeer en waterstaat) en De Boer (VROM) dat de 'sloten op de groei' door een volgend kabinet weer ongedaan kunnen worden gemaakt. “Als straks blijkt dat die 40 miljoen niet passen binnen de grens van 10.000 geluidgehinderde woningen, moet een volgend kabinet bezien wat er dan gebeurt”, zei De Boer, die daaraan toevoegde dat volgens haar in dat geval uitgeweken dient te worden naar een ander vliegveld.

Inzet van het debat was een compromis van de coalitiefracties PvdA, VVD en D66, waarin via een drietal moties grenzen aan de groei worden gesteld. Behalve om een maximaal aantal passagiers en geluidgehinderde woningen, ging het daarbij om een voorlopige verlenging van het nachtregime, tot 7.00 uur. Dit compromis werd door de oppositie om twee redenen aangevochten.

CDA-woordvoerder Van Rooy stelde dat de ministers eerder al hadden toegegeven dat het uitgroeien tot 'mainport' binnen een grens van 10.000 geluidgehinderde woningen waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn. Ze wees erop dat de VVD, ondanks het akkoord, zich het recht voorbehield over een aantal jaren deze geluidszone op te rekken. De Boer antwoordde hierop dat de technische ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot stillere vliegtuigen, “niet stilstaan”.

GroenLinks, SP en de kleine christelijke fracties vielen over de aard van het compromis, waarin volgens hen PvdA en D66 meer hadden ingeleverd dan de VVD. “De coalitie loopt steeds blauwer aan”, zei SP-woordvoerder Poppe, die daarbij de term 'bolknakakkoord' introduceerde.