Vandenbroucke

BRUSSEL, 22 JUNI. Frank Vandenbroucke, oud-voorzitter van de Vlaamse Socialistische Partij, wordt verdacht van valsheid in geschrifte in de Agusta-affaire. Dat meldt de BRTN-radio op basis van een verzoekschrift dat het Hof van Cassatie vorige week aan de Kamer stuurde, met de vraag de parlementaire onschendbaarheid van Vandenbroucke op te heffen. Justitie zou Vandenbroucke ten laste leggen dat hij geld dat de Italiaanse helikopterfabrikant eind jaren tachtig aan de SP schonk, niet heeft opgenomen in de boekhouding van zijn partij. De Belgische justitie zou zich onder meer baseren op de verklaring van voormalig SP-secretaris Linda Blomme dat ze Vandenbroucke begin 1991 op de hoogte heeft gebracht dat geld afkomstig van helikopterfabrikant Agusta in een partijkluis zat. Vandenbroucke heeft tot nu toe ontkend dat hij toen al van de Agustagift op de hoogte was.