Ook tapijtdivisie Van Besouw failliet

Na het vorige week uitgesproken faillissement voor Van Besouw Kunststoffen dreigt nu ook het doek te vallen voor de tapijtdivisie van de Koninklijke Van Besouw. Enkele weken geleden werd voor de houdstermaatschappij van Van Besouw en enkele gelieerde ondernemingen uitstel van betaling aangevraagd.

Bewindvoerder mr. J. Veldman heeft het faillissement voor de tapijtdivisie aangevraagd omdat hij de betaling van de salarissen niet meer kan uitvoeren en omdat de tapijtdivisie nu beter in staat is de lopende orders uit te voeren, nieuwe opdrachten te accepteren en te produceren. Intussen is met diverse partijen intensief overleg gaande over voortzetting van de activiteiten.

Bij Van Besouw kunststoffen en tapijten werkten in totaal 230 mensen. Het 150 jaar oude bedrijf maakte enkele weken geleden bekend in acute liquiditeitsproblemen te zijn geraakt door een plotselinge verslechtering van de situatie op de tapijtmarkt en een verkrapping van de marges in de sector kunststoffen.