Nieuwbouw TGA

AMSTERDAM, 22 JUNI. De raadscommissie Kunstzaken van de gemeente Amsterdam is gisteravond akkoord gegaan met plannen voor een nieuw theater van 31 miljoen gulden voor modern toneel aan de Marnixstraat bij het Leidseplein, voor de Toneelgroep Amsterdam. De gemeente wil 15 miljoen bijdragen, en hoopt dat sponsors en rijk de rest bijpassen.