MTV en Music Factory

In NRC Handelsblad van 13 juni wordt door Bernard Hulsman de indruk gewekt dat MTV een gevarieerd beeld geeft van de hedendaagse popcultuur en dat een Nederlands station als The Music Factory uitsluitend de video-clips van haar moedermaatschappij, Arcade Entertainment zou laten zien. Beide stellingen zijn onjuist.

MTV is een muziekzender die sinds een groot aantal jaren via één Engelstalig programma de totale Europese jeugd probeert te bereiken met bijna uitsluitend Engelse en Amerikaanse video-clips. Deze vrij goedkope opzet was mogelijk doordat midden jaren tachtig in nagenoeg alle Europese landen geen enkele lokale concurrentie te vrezen viel bij gebrek aan mediawetgeving voor landelijke commerciële omproepen. Inmiddels zijn in diverse landen om ons heen concurrerende muziekzenders opgestaan, die ook ruime aandacht besteden aan de eigen pop-cultuur.

Ik vind dat MTV een prima programma maakt en van mij mag het op de kabel blijven. Gevarieerd is het programma echter niet. Voorts kan ik mij voorstellen dat de Nederlandse kabelmaatschappijen, zeker in een tijd van schaarste, er weinig voor voelen MTV mede te gaan financiëren.

En dan de uiterst kwalijke stelling, als zou de Nederlandse muziekzender The Music Factory alleen reclame voor Arcade-produkten gaan maken. The Music Factory opereert met een onafhankelijk redactie-statuut, waardoor een objectieve produktkeuze wordt gegarandeerd. Daarnaast heeft The Music Factory een overeenkomst met de Nederlandse Vereniging van Phonografische Industrie, waarin soortgelijke afspraken zijn gemaakt, en een officiële concessie tot uitzending van het ministerie van OCW. Daarnaast zou het vanuit commercieel oogpunt van moedermaatschappij Arcade wel zeer dom zijn alleen maar Arcade-produkten te laten zien. Dan is de consument immers snel uitgekeken.

    • Arcade Entertainment Holdings