Miljoenenfraude verdeelt taxibranche

De taxiwereld reageert verdeeld op het rapport over fraude in de Rotterdamse taxibranche, dat gisteren werd gepresenteerd.

ROTTERDAM, 22 JUNI. “Grote kolder”, noemt voorzitter R. Thiele van Taxibelangen Nederland het rapport van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Rotterdam (RIF), waaruit blijkt dat de Rotterdamse taxiwereld op grote schaal fraude pleegt. “Ik veeg de resulaten zo van tafel af. De Rotterdamse taxibranche is niet verrot, op één of twee rotte appels na. En die heeft het RIF onderzocht.”

Gisteren presenteerde het RIF de conclusies van een onderzoek naar belasting-, premie- en uitkeringsfraude in de Rotterdamse taxibranche. Daaruit blijkt dat de 24 taxibedrijven (op een totaal van 440) die door het RIF werden onderzocht voor zes miljoen gulden aan belasting en 2,5 miljoen aan sociale premies hebben ontdoken. Volgens het RIF bedraagt de uitkeringsfraude meer dan 1,1 miljoen gulden. Mede als gevolg van de boetes van respectievelijk 4,8 en 1,2 miljoen, krijgen de frauderende taxiondernemingen naheffingen van in totaal 15,6 miljoen gulden.

Ruim een kwart van het aantal Rotterdamse taxichauffeurs is bij de 24 onderzochte bedrijven werkzaam. Gisteren noemde de Rotterdamse wethouder van sociale zaken, H.J. Simons, tevens voorzitter van het RIF, de uitkomsten van het onderzoek “slechts het topje van de ijsberg”.

Thiele is “des duivels. Simons moet ophouden met verhalen rondstrooien waar wij helemaal niets mee te maken hebben. Als hij doorgaat, spannen we een proces aan. Het RIF-rapport in Amsterdam hebben we vorig jaar ook van tafel geveegd. Ook daar had het team slechts een klein plukje malafide taxiondernemingen onderzocht.”

E. Elvers, secretaris van de Nederland Koninklijk Vervoer Nederland Taxi (KNV), is het niet met Thiele eens en is ook niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek van het RIF. “Taxichauffeurs frauderen door te weinig controle van de overheid”, aldus de secretaris van de grootste belangenorganisatie waarbij 700 van de 2.900 Nederlandse taxiondernemers zijn aangesloten. Elvers pleit voor een betere controle door de overheid en aanpassing van de Wet Personenvervoer om de stelselmatige fraude binnen de taxiwereld aan te pakken. “Er zouden minder en beter uitvoerbare regels binnen deze wet moeten komen. Maar de taxiwereld moet zelf ook orde op zaken stellen”, aldus de KNV-bestuurder. Hij denkt aan het opzetten van een ondernemersopleiding voor de taxibranche. Over andere maatregelen, zoals het stimuleren van het gebruik van de credit-card in de taxi om het contante geld “weg te halen”, wil Elvers eerst van gedachten wisselen met vertegenwoordigers van de overheid, het RIF en de taxiwereld.

De KNV-bestuurder wordt in zijn ideeën gesteund door N. Reith, voorzitter van de Rotterdamse Taxi Centrale, die ruim de helft van alle taxiondernemers in Rotterdam vertegenwoordigt. “Het wordt tijd om orde op zaken te stellen”, vindt Reith, die pleit voor een betere registratie van de taxichauffeurs in de stad. Hij vindt ook dat de gemeenten de rol van de provincie weer moeten gaan overnemen bij de uitgifte van vergunningen. “Sinds de provincie Zuid-Holland het vergunningenbeleid voert is de zaak geëscaleerd, waardoor een enorme overcapaciteit in de taxiwereld is ontstaan”, aldus Reith.

Ook volgens het RIF, dat is samengesteld uit deskundigen van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, Regiopolitie Rotterdam, de belastingdienst, sociale zaken en Rijksverkeersinspectie, is de achterliggende oorzaak van de fraude de overcapaciteit in de Rotterdamse taxiwereld. De provincie Zuid-Holland heeft in het verleden te royaal taxi-vergunningen verstrekt, zei een onderzoeker van het RIF gisteren.

Uit het RIF-onderzoek komt naar voren dat bij alle onderzochte bedrijven de administratie onvolledig en ongeordend is. Ook worden chauffeurs vaak niet conform de geldende CAO betaald. Taxibedrijven maken tevens op grote schaal gebruik van part-timers, die officieel twee dagen per week op de loonlijst staan en een aanvullende uitkering hebben. Volgens het RIF werken deze mensen meer dan twee dagen per week. De sociale dienst heeft tegen 22 werknemers proces verbaal laten opmaken wegens valsheid in geschrifte.

Amsterdam zette in maart vorig jaar ook zijn Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam in om 21 taxibedrijven door te lichten. Ongeveer negen miljoen gulden aan zwart geld werd opgespoord .