Lagere resultaten Swiss Life Groep

Swiss Life, de Zwitserse verzekeringsgroep waarvan Zwitserleven Nederland deel uitmaakt, heeft in 1994 een omzet behaald van 14 miljard franc (bijna 19 miljard gulden). Ten opzichte van het voorgaande jaar betekent dit een groei van 3,7 procent. Deze toename is geheel te danken aan het hogere netto premie-inkomen dat met 7,7 procent steeg tot 10 miljard franc. De opbrengsten uit beleggingen liepen licht terug van 4,2 miljard tot 4 miljard franc als gevolg van een dalende rente en per saldo teruglopende koersen. Deze ontwikkeling heeft een remmende invloed gehad op de winst van de gehele groep. De winst kwam uit op 1,308 miljard franc (1,76 miljard gulden) en blijft daarmee bijna 8 procent onder het netto resultaat van het voorgaande jaar.

Zwitserleven Nederland, goed voor 8 procent van de concernomzet, liet een lichte stijging van de winst zien. Het resultaat verbeterde van 90,1 miljoen tot 90,8 miljoen gulden. De Nederlandse dochter reserveerde extra voor 'voorzieningen verzekeringsverplichtingen' in verband met de voortdurend stijgende levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Zwitserleven Nederland zag zijn omzet licht dalen van 1,59 miljard tot 1,558 miljard gulden. Voor 1995 verwacht de directie een duidelijk beter resultaat. Die verbetering tekende zich al af in de eerste vijf maanden van dit jaar.