Kleuterkabaal

De directeur van een basisschool vergelijkt in Michaja Langelaans Schoolvoorbeeld van 15 juni zijn overvolle kleuterklas met de mentaliteit van kippen in een legbatterij. Dit kan ik me heel goed voorstellen (arme juf Jeanny). De beschrijving van een groep kleuters aan zijn school gaf wel een ontstellend beeld van de hevige achteruitgang van de opvoeding van het jonge kind.

In de 17de eeuw waren er Matresseschooltjes. In de loop van de 18de en 19de eeuw kwam er wat meer lijn in de opvang van kleuters. Men ziet dit in de ontwikkeling van benamingen, die enigszins hiermee hun richting aangeven. Ik telde er 8, nu dus de 9e: de legbatterij. Ook de benaming van de leiding veranderde van Matres, Broekenbindster via onderwijzeres bij het voorbereidend onderwijs, naar kleuterleidster.

In de afgelopen 40 jaar verdween alles wat speciaal op de kleuterleeftijd gericht was: opleidingen, examens, de specialisaties op het gebied van kleutergymnastiek - rythmiek - zang. Inspectrices verdwenen evenals de vakbonden met hun interessante congressen. De paedagogische leermiddelen en de firma's waar alles te bestellen was slonken weg. Wat bleef er van al die intensieve interesse en ontwikkelingsaanpak over? Een hels kleuterkabaal. We zijn weer terug bij de bewaarschool.

En dan al die prachtig gebouwde kleuterscholen, geheel ingesteld op de behoeften van kleuters aan beweging en rust. Een omgeving die in de juiste afmetingen en in goede verhoudingen staat van kind tot ruimte. Het is werkelijk schandalig dat die gebouwen voor andere doeleinden zijn bebruikt. Geen wonder dat men wat lacherig doet, als iemand zegt bij het kleuteronderwijs te hebben gewerkt.

Jammer genoeg is men een verkeerde weg ingeslagen, en het gevolg is nu: moeders in wanhoop over hun onbegrepen kinderen, kinderen bij de Riagg of psychiater in behandeling.

De baby is met het badwater weggegooid. De houvast is verdwenen, zowel voor het kind als voor de leidster en de moeder. Arme kleuterjuf, om deze troep op te vangen. Maar ik heb nog meer medelijden met het arme kleutertje. We zijn weer terug bij het vroegere woord: bewaarschool (eigenlijk bewaarstalling).

    • E. Jorxis-Van der Schouw