J.W. Denijs

Burgemeester en wethouders van Amsterdam dragen J.W. Denijs (48) voor als algemeen directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Denijs volgt in die functie P. van Dijk op, die per 1 maart moest vertrekken omdat hij de gewenste veranderingen bij de dienst niet zou kunnen invoeren. Denijs was hoofd van de dienst Stedelijk Beheer en werd begin dit jaar belast met de voorbereiding van het ambtelijk apparaat op de stadsprovincie. Nu die bij het referendum van 17 mei is weggestemd, wordt de desbetreffende afdeling opgeheven.