John Major omschrijft Shell-top als doetjes

LONDEN/ROTTERDAM, 22 JUNI. Oliemaatschappij Shell heeft gisteren zijn verontschuldigingen aangeboden aan de Britse regering voor het besluit het olielaadstation Brent Spar niet tot zinken te brengen maar aan land te ontmantelen. De Britse premier John Major, die het afzinken nog in het Lagerhuis verdedigde enkele uren voordat Shell op haar voornemen terugkwam, betitelde de leiding van het olieconcern als “wimps”, doetjes.

Major incasseerde felle kritiek voor zijn steun aan het bedrijf, zowel van de oppositie in eigen land als van buitenlandse politici, onder wie bondskanselier Helmut Kohl. John Jennnings, voorzitter van de Britse tak van het Shell-concern, Shell Transport and Trading, bood Major in een brief zijn verontschuldigingen aan voor de positie waarin Shell de premier en zijn collega-ministers heeft gebracht.

De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, zei in een vraaggesprek met deze krant dat de landen die zich verzet hebben tegen het Britse voornemen nu zelf een oplossing moeten zoeken voor de Brent Spar. “We hebben de indruk dat Shell nu een beslissing heeft genomen die uit milieu-oogpunt 'second best' is. Ik hoop dat Duitsland, Denemarken of Nederland nu een locatie beschikbaar wil stellen waar dat ding naar toe kan. Dat zij de mogelijkheden aanbieden om het platform op land te ontmantelen”, aldus Hurd.

Shell wil evenwel Groot-Brittannië in eerste instantie om een vergunning vragen om de Spar daar te ontmantelen. De Britse regering overweegt Shell in dat geval een belastingvoordeel van enkele tientallen miljoenen guldens te ontzeggen. De kosten gemoeid met de ontmanteling van off-shore installaties zijn in Groot-Brittannië tot 55 procent aftrekbaar van de belasting. Omdat ontmanteling aan land ruim vier keer zo duur is als afzinken zullen de lasten voor de Britse schatkist veel hoger uitvallen.

De Britse regering heeft geen juridische mogelijkheden om Shell het belastingvoordeel te ontnemen. Britse ministers gaan ervan uit dat Shell vrijwillig van het belastingvoordeel zal afzien als een “teken van berouw”. Hangende een definitieve oplossing zal het laadstation worden gestald in een Noorse fjord.

De Duitse minister van milieu, Angela Merkel, kondigde aan dat haar ministerie onderzoekt of de Brent Spar op Duitse bodem ontmanteld kan worden.