Fraudebestendig uitkeren

Jos Uijlenbroek schrijft in NRC Handelsblad van 10 juni dat fraudebestendig uitkeren mogelijk is. De enige oplossing hiervoor zou een uniform netwerk voor de sociale zekerheid zijn dat elektronische communicatie mogelijk maakt tussen de verschillende geautomatiseerde administraties van uitvoeringsinstanties.

Ter illustratie van fraudemogelijkheden noemt Jos Uijlenbroek:

1) Het consequent opgeven van een onjuist adres;

2) Met een uitkering bij een malafide werkgever gaan werken met een contract voor twee uur en zich voor de resterende 38 uur zwart laten uitbetalen;

3) Het laten registreren van de auto op naam van iemand anders bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Helaas, het opsporen van deze fraudemogelijkheden is niet mogelijk door de toepassing van de 'electronic highway'. Om deze fraude tegen te gaan moet ook de 'echte werkelijkheid' worden onderzocht door het uitvoeren van huisbezoeken (tandenborstelcontrole), controle op de werkplek, etc. Kortom, Jos Uijlenbroek overschat de mogelijkheden van gegevensuitwisseling.

Natuurlijk heeft de toename van gegevensuitwisseling in de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan het tegengaan van fraude. Echter, dit is slechts één van de maatregelen die nodig zijn. Ook bij de intensieve aandacht voor alle schakels in de keten van wetgeving tot sancties, blijft fraudebestendig uitkeren een illusie, als je tenminste geen prijs stelt op een politiestaat als Noord-Korea.

    • B. Feijen