'Duitsland betaalt te veel aan Brussel'

BONN, 22 JUNI. Duitsland betaalt te veel aan de Europese Unie, aldus de Duitse minister van financiën, Theo Waigel, in een vraaggesprek met de krant Bildwoche. Volgens Waigel is de verdeelsleutel die nu bij de vaststelling van de financiële bijdragen aan de Unie wordt gebruikt, “op lange termijn voor ons onacceptabel”. De minister wil dat de Duitse financiële bijdrage zeker vanaf 1999, als naar verwachting een aantal Oosteuropese landen lid van de Unie wordt, vermindert. Volgens de huidige financiële regelingen moet ieder land 1,27 procent van zijn bruto nationaal produkt aan de Unie afdragen. Het Duitse lid van de Rekenkamer in Brussel, Friedmann, zei deze week in een vraaggesprek met de Rheinischer Merkur dat de bijdrage berekend zou moeten worden aan de hand van het nationaal produkt per hoofd van de bevolking omdat dat een realistischer maatstaf is van de rijkdom van een land. (AP)