Driekwart bevolking voelt zich altijd veilig

DEN HAAG, 22 JUNI. Bijna driekwart van de Nederlandse burgers voelt zich “nooit onveilig”. Dat blijkt uit een telefonische enquête onder 75.000 mensen van vijftien jaar en ouder.

In opdracht van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie wordt de enquête om de twee jaar gehouden. De resultaten van het onderzoek zijn vanmiddag aan de ministers Sorgdrager (justitie) en Dijkstal (binnenlandse zaken) aangeboden.

In 1993 antwoordde 70 procent van de ondervraagden zich nooit onveilig te voelen, dit jaar is dat 71 procent. Die cijfers lijken haaks te staan op het algemene idee dat Nederland in toenemende mate onveilig wordt. In de landelijke politiek is de laatste jaren stelselmatig aangedrongen op extra maatregelen om de onveiligheidsgevoelens onder de bevolking weg te nemen. Dat leidt de komende jaren onder meer tot een toename van het aantal politiemensen, stadswachten en ander toezichthoudend personeel met enkele duizenden personen.

Volgens het nu uitgevoerde onderzoek wordt gemiddeld één op de honderd auto's gestolen en één op de tien fietsen. Dergelijke diefstallen, en ook mishandelingen en bedreigingen, zijn de laatste jaren nauwelijks toegenomen. Het aantal woninginbraken steeg met 0,6 procent, het aantal diefstallen uit auto's met één procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat burgers in de verstedelijkte regio's zich het meest onveilig voelen.

Van de bevolking zegt verder 69 procent “tevreden tot zeer tevreden” te zijn over het laatste contact met de politie. Dat is één procent minder dan bij de enquête van 1993. De voornaamste klacht is dat de politie onvoldoende hard optreedt. De 'zichtbaarheid' van de politie in de woonbuurten van de ondervraagde burgers is enigszins afgenomen. Wel vindt een toenemend deel van de bevolking dat de politie 'adequaat' reageert en de zaken 'efficiënt' aanpakt. Burgers doen meer zelf aan het voorkomen van misdrijven. In 1993 had 64 procent van de bevolking preventiemaatregelen genomen tegen inbraak, zoals extra buitenverlichting. Dit jaar is dat 69 procent.

In veertig procent van alle misdrijven doen burgers aangifte bij de politie. Dat wijkt nauwelijks af van de resultaten van twee jaar geleden. 'Politiemonitor Bevolking' is bedoeld om trends en regionale ontwikkelingen te ontdekken waarmee Justitie de resultaten van haar beleid kan toetsen.