CDA: stort WAO-boetes terug

DEN HAAG, 22 JUNI. De CDA-fractie heeft vanmiddag in de Tweede Kamer voorgesteld om alle boetes die bedrijven hebben moeten betalen omdat een werknemer arbeidsongeschikt was verklaard, terug te storten. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit voorstel echter niet.

Met zijn voorstel trachtte CDA'er Biesheuvel de VVD-fractie voor het blok te zetten, omdat deze partij altijd tegen het zogenoemde bonus/malussysteem is geweest, op grond waarvan de boetes werden uitgedeeld. Het Kamerlid Van Hoof van de VVD zei echter de argumenten van het kabinet, dat bij terugbetaling van de boetes onder meer grote financiële problemen vreest, overtuigend te vinden. Het bonus/malussysteem wordt per 1 juli afgeschaft; een brede meerderheid in de Kamer steunt dit kabinetsbesluit.

Het CDA trachtte de PvdA over te halen om in te stemmen met een voorstel de herkeuringen van oudere WAO'ers stop te zetten. Het Kamerlid Adelmund van de PvdA heeft hiervoor eerder dit jaar gepleit, terwijl de vier vakcentrales helemaal van de omstreden herkeuringen - die veelal leiden tot lagere uitkeringen of het geheel vervallen daarvan - afwillen. Biesheuvel riep Adelmund op nu de daad bij het woord te voegen door een CDA-voorstel tot afschaffing van de herkeuring van oudere WAO'ers te steunen. Maar zij hield aan het begin van de middag haar kruit nog droog.

De Tweede Kamer besprak vandaag met het kabinet een groot aantal maatregelen om de herkeuringen te versoepelen en de kansen op de arbeidsmarkt voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten te vergroten. De kabinetsvoorstellen kregen voldoende steun, maar sommige partijen willen verdergaan. Zo wil D66 wil de uitkering voor de meeste WAO'ers verhogen door uit te gaan van een lager loon dat hij in theorie kan verdienen. Ook denkt de fractie hiermee te voorkomen dat sommige WAO'ers hun uitkering geheel verliezen. Op die manier wordt het een gedeeltelijk arbeidsongeschikte makkelijker gemaakt werk te aanvaarden waarmee hij minder verdient dan vroeger. D66 wil de herkeuringen vertragen.