Brussel compenseert Nederlandse agrariërs

BRUSSEL, 22 JUNI. De Nederlandse agrarische sector krijgt dit jaar ruim honderd miljoen gulden compensatie voor inkomensverliezen als gevolg van de harde gulden. Dat is onderdeel van een compensatieregeling waarover de Europese ministers van landbouw vanochtend, na een marathonvergadering die meer dan een etmaal duurde, een akkoord bereikten.

Ook over de duur van veetransporten en het landbouwprijzenpakket voor komend seizoen kwamen de bewindslieden tot overeenstemming. De Nederlandse eisen zijn in het overleg geheel ingewilligd. Minister Van Aartsen (landbouw) toonde zich blij met het akkoord. Hij was de discussie ingegaan met het doel dat geen concurrentienadeel zou optreden voor Nederland. “Dat is gelukt.”

De Nederlandse tuinders hebben bij Van Aartsen onlangs hun beklag gedaan over het nadeel dat zij ondervinden ten opzichte van met name Zuideuropese concurrenten. De devaluatie van Europese munten, waaronder de peseta en het pond, werkt door in het Europees systeem van subsidies, garantie- en interventieprijzen. Alle valuta's worden omgerekend tot ecu's. De zwakke-valutalanden ontvangen daardoor meer dan de bedoeling was. Daarnaast is Nederland zwak uit de subsidie-onderhandelingen gekomen. Vooral de tuinders voelen de gevolgen van deze ontwikkelingen; ook zij profiteren van de vandaag getroffen regeling.

De landbouwministers zijn ook akkoord gegaan met beperkingen aan het veevervoer. In principe mogen dieren acht uur worden vervoerd. Verlenging van deze reistijd is toegestaan als het vervoermiddel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een van de belangrijkste is dat op de vrachtauto's permanente, adequate ventilatie aanwezig moet zijn, die aan de temperatuur kan worden aangepast. Dit geldt ook voor stilstaande wagens. Verder moet op de vloer van het voertuig voldoende strooisel liggen, moet er voldoende voer zijn en moet er voor varkens voldoende water tijdens de reis zijn.