Brent Spar (4)

De conclusie van Rob Biersma is onder meer dat het afzinken van de olieopslagtank zonder gevaar had kunnen geschieden. Een van de argumenten is dat, ook al bevat de tank wellicht de door Greenpeace opgegeven 5.000 ton olieresidu, het milieu daar niet veel last van zal hebben.

Ik kan het met de conclusie niet eens zijn. Ten eerste, al zou het waar zijn dat het lang duurt voordat alle olieafval in zee terecht is gekomen, dan komt het uiteindelijk toch allemaal in zee terecht. Uiteraard is olie een natuurlijk produkt, maar vervuilde olie is dat zeker niet.

Verder: naar mijn mening is de aanname dat het leegraken van de tank zo lang duurt onjuist. Het gaat niet alleen om het doorroesten, maar het gevaar dat de constructie tijdens de 'afdaling' naar zo'n 2.000 meter diepte het begeeft is niet denkbeeldig. Er heerst op een dergelijke diepte een overdruk van ongeveer 200 atmosfeer. En met welke snelheid raakt de Brent Spar dan de bodem van de zee?

De schrijver noemt in zijn artikel de Titanic. Naar schatting was de snelheid waarmee de Titanic de zeebodem raakte ongeveer 50 kilometer per uur. Met deze snelheid zou de Brent Spar zeker in stukken zijn gebroken. Dat is bij de Titanic ook gebeurd. Het schip is waarschijnlijk tijdens de 'afdaling' in stukken gebroken en na de klap op de bodem zijn vrijwel alle dekken ingestort.

    • A.P.K. Valken