Brent Spar (3)

Met instemming las ik het artikel van redacteur R. Biersma in NRC Handelsblad van 20 juni over de acties van Greenpeace tegen Shell. Met oprechte bezorgdheid over het milieu hadden deze acties niets te maken, met massapsychologie des te meer. Het is interessant te constateren dat de enige inhoudelijke argumenten in de 'discussie' niet van Greenpeace maar van Shell afkomstig waren. Veel mensen laten zich graag mobiliseren tegen het vermeende Kwaad, zeker als zich dat manifesteert in de vorm van de Grote Boze Vervuiler. Om enig tegenwicht te bieden zal ik voortaan uitsluitend Shell tanken.

    • P. Roos