Brent Spar (2)

Aangenaam verrast was ik door de massale milieubereidheid van de autobezitters in de landen rond de Noordzee. Verontwaardiging over milieuproblemen rond oliewinning in 'onze zee' balde zich samen rond deze zaak. Liefst zou ik spoedig deze hevige publieke aandacht en pr-gelden van Shell besteed zien worden aan grotere problemen door oliewinning verder weg.

In Nigeria bijvoorbeeld. Daar is in de afgelopen dertig jaar een groot ecologisch en sociaal drama ontstaan door verontreiniging door oliewinning. Shell is al lang een prominent oliewinner en grootaandeelhouder in het veroorzaken van de problemen daar. Shell helpt de regering aan vreemde valuta, de regering helpt Shell aan goedkope olie en ruimt de lastige bevolking in de concessiegebieden gewelddadig uit de weg. Nou zijn Shell en de Wereldbank wel begonnen aan fraaie plannenmakerij, maar consumentenaandacht en pr-gelden van Shell zouden vaart geven aan het effectief terugdringen van de grootschalige problemen daar.

    • Freek Udo