Borst: laatste kans industrie zelf prijs medicijn te verlagen

DEN HAAG, 22 JUNI. Minister Borst (volksgezondheid) geeft de geneesmiddelenindustrie nog een laatste kans om met een alternatief voor haar Prijzenwet te komen. Met die wet wil zij een prijsverlaging afdwingen omdat medicijnen in Nederland gemiddeld twintig procent duurder zijn dan in de ons omringende landen.

“Als de sector een door allen gedragen alternatief kan opbrengen dat een geheide opbrengst heeft moeten we daar serieus naar kijken”, aldus Borst gistermiddag tijdens een overleg met de vaste Kamercommissies voor volksgezondheid en economische zaken. “In de tussentijd gaan we door met de voorbereiding van de Prijzenwet.” Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. Borst sprak de verwachting uit dat het voorstel op tijd door Tweede en Eerste Kamer kan worden behandeld om de wet volgend jaar van kracht te laten zijn.

Hoewel Borst er de voorkeur aan geeft dat de betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, acht zij acht de kans “heel klein” dat de farmaceutische industrie, groothandelaren en apothekers een akkoord zullen bereiken over prijsverlaging. Een alternatief zou deze kabinetsperiode net zoveel moeten besparen als de Prijzenwet, 700 miljoen gulden. Met name de Tweede-Kamerleden Smits (CDA) en Marijnissen (SP) herinnerden de minister er aan dat in het recente verleden alternatieven van de geneesmiddelenindustrie in de praktijk minder opbrachten dan was beloofd. Hoewel Oudkerk (PvdA) zich onomwonden voor de Prijzenwet uitsprak, waarschuwde hij voor de 'creativiteit' van de branche om de omzet ondanks gedwongen prijsverlaging op peil te houden.

Vooral de VVD verzet zich tegen de Prijzenwet. Haar Tweede-Kamerlid Kamp presenteerde enkele weken geleden een alternatief, dat grote gelijkenis vertoont met dat van de overkoepelende organisatie van de geneesmiddelenindustrie, Nefarma.

De CDA'er Smits wilde weten of de Europese Commissie belemmeringen voor de Prijzenwet kan opwerpen. Volgens Borst is dat niet het geval. “Er is al contact geweest met Brussel. Zoals wij verkend hebben en te horen hebben gekregen is een Prijzenwet binnen de Europese regelgeving toegestaan.” De minister zegde de Kamer toe dat zij niet alle slaapmiddelen uit het ziekenfondspakket zal halen. In een recente adviesaanvraag aan de Ziekenfondsraad maakte ze duidelijk dat zij alle slaappillen van vergoeding wil uitsluiten. Gisteren toonde Borst zich bereid bij wijze van uitzondering voor sommige patiënten slaappillen in het ziekenfondspakket te laten.