Boete dreigt voor Nedlloyd; Conflict Brussel met rederijen over containers

BRUSSEL, 22 JUNI. Het conflict tussen de Europese Commissie en een consortium van zestien rederijen over prijsafspraken in de containervaart dreigt te escaleren.

De commissie wil dat er een einde komt aan de huidige prijsafspraken voor het inlandvervoer van containers. Wanneer de rederijen hier geen gehoor aan geven, zullen met terugwerkende kracht boetes worden uitgedeeld als de reders hun hoger beroep voor het Hof van Luxemburg verliezen.

Ook Nedlloyd behoort volgens Europees Commissaris Van Miert (mededinging) tot de rederijen die in overtreding zijn. Het betreft uitsluitend vervoer van containers over land. Voor het zeetransport geldt een uitzondering en mogen rederijen wel onderling prijsafspraken maken van Brussel. Het probleem is dat de reders meestal multimodaal containertransport (vervoer over zee én land) aanbieden aan hun klanten.

Vrijwel alle grote containerrederijen zijn volgens Van Miert in overtreding. Naast Nedlloyd vormen ondermeer Moller-Maersk , Hapag-Lloyd, P & O en Sealand onderling kartels. Zij zijn in een eerder stadium al op de vingers getikt door de commissie en hebben daarop hun prijstarieven aangepast. Van Miert voelt zich echter aan het lijntje gehouden door de rederijen: “Ze zeggen het één, maar doen het ander.” De Europese Commissie kan overtreders boetes opleggen tot 10 procent van hun jaaromzet.

Nedlloyd neemt de waarschuwing uit Brussel serieus maar benadrukt dat er wat het containervervoer betreft sprake is van een ambivalente situatie. Enerzijds bestrijdt Brussel het maken van prijsafspraken voor het inlandvervoer van containers, maar anderzijds dringt de Europese Commissie aan op een grotere operationele samenwerking tussen de verschillende rederijen. In dat geval mogen weer wél prijsafspraken worden gemaakt.

“We voeren al besprekingen met P&O en Sealand en bestuderen de mogelijkheid van feeders naar Scnadinavië”, zegt concern-jurist prof. G van der Ziel van Nedlloyd. “Brussel denkt echter te gemakkelijk over zo'n proces. Wij beheren 200.000 containers en stem dan je computersysteem maar eens af op dat van anderen.”

Het dreigement uit Brussel is van toepassing op slechts 5 procent van de totale containerstroom van Nedlloyd. Maar de rederij is bevreesd wanneer de landtarieven onder vuur liggen, het maar een kleine stap is om ook de zeetarieven weer aan te pakken. Mede door prijsafspraken met de voornaamste concurrenten is Nedlloyd er door het zeevervoer in geslaagd de prijzenslag en overcapaciteit in de containersector terug te dringen en in deze sector weer winst te maken.

Vorig jaar kregen Nedlloyd en twaalf andere rederijen een symbolische boete van 22.000 gulden van Brussel opgelegd wegens onrechtmatige prijsafspraken op de routes tussen Europa en het Verre Oosten. Het betrof hier het gezamenlijke logistieke pakket van vervoer van containers over zee en land. Van Miert wil dat er aan de prijsafspraken van inlandtarieven van containers in Europa een einde komt, omdat die volgens de commissaris de vrije concurrentie in de Europese Unie belemmeren.