Bevolking Heerenveen stemt in met megapark

HEERENVEEN, 22 JUNI. Met een kleine meerderheid hebben de inwoners van Heerenveen ingestemd met de komst van het Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF). Tijdens een gisteren gehouden referendum gaf 51,3 procent van de Heerenveeners die hun stem uitbrachten het gemeentebestuur zijn fiat voor de verdere ontwikkeling van het 250 hectare grote megapark, 48,3 procent was hier tegen.

Deze uitslag was verrassend, net als de hoge opkomst. Hoewel de opkomstdrempel van 68,8 procent niet werd gehaald, bracht 46,8 procent van de ruim 31.000 kiesgerechtigden zijn stem uit. Zowel voor- als tegenstanders waren verheugd over deze hoge opkomst. Burgemeester P.M.M. de Jonge roemde het evenwichtige beeld dat de uitslag te zien gaf. “De burgerij van Heerenveen heeft zich niet laten leiden door kretologie, maar heeft een weloverwogen oordeel gegeven.” De toepassing van de volksraadpleging steekt positief af bij de referenda in Amsterdam en Rotterdam, waar de uitslag sterk eenzijdig was, aldus De Jonge. Hij vindt dat uit de uitslag geen duidelijk signaal spreekt om te stoppen met de voorbereiding van het megapark. “We gaan door met dit project.”

Woordvoerder K. Woudstra van het actiecomité “Megapark NEE” noemt de uitslag “niet duidelijk”. “We hebben verloren, maar het scheelt maar 400 stemmen. Een kleine 7000 inwoners is tegen en dat is voor ons genoeg om door te gaan.” Hij denkt dat veel stemmers sinds het plan twee jaar geleden bekend werd “megamoe” zijn geworden, doordat het gemeentebestuur de uitkomst van een telefonische enquête in 1993 door het bureau InterView naast zich neer zou hebben gelegd. Daaruit bleek dat 42 procent tegen een megapark was en 35 procent voor. Woudstra: “Veel mensen hadden het gevoel dat er toch niet naar hen geluisterd wordt en bleven weg.” De actiegroep wil tot de Raad van State doorprocederen tegen de komst van het IBF. Men vreest stank- en lawaaioverlast en ernstige aantasting van de leefbaarheid van de omgeving.

Hoewel de uitslag van het referendum officieel niet geldig is, omdat de drempel niet is gehaald, beschouwt een meerderheid van de Heerenveense gemeenteraad de uitslag als instemming met het standpunt van de raad dat het megapark er moet komen. Een raadsmeerderheid vindt dat Friesland gezien de hoge werkloosheid zit te springen om nieuwe werkgelegenheid. Het megapark zou enkele duizenden arbeidsplaatsen opleveren.