Amsterdamse kabel (2)

Communicatie-adviseur Kemme meent dat het mij, inzake de verkoop van het Amsterdamse kabelnet, alleen om de poen gaat (NRC Handelsblad, 20 juni). Een vertekende weergave van mijn waarschuwing.

Amsterdam gaat nu, als de wethouder z'n zin krijgt, 28 juni a.s. besluiten om het unieke net, met de hoogste aansluitingsdichtheid ter wereld, te verkopen aan het consortium A2000. A2000 krijgt binnen Amsterdam een compleet kabelmonopolie. Buiten de kabel is er uiteraard de concurrentie, van de bestaande PTT-telefoon en de toekomstige communicatienetten die Kemme noemt. Maar de kabel is er, met reeds bijna een half miljoen aansluitingen en, verglaasd, heeft hij een enorme bandbreedte. Wat er buiten het 'basispakket', met al die kanalen gebeurt, dat bepaalt voortaan A2000. Deze snel opgroeiende Big Brother krijgt op die manier een grote invloed over de informatie en de beeldenzee die op ons aangolft. Is dat bij hen in goede handen? Wanneer we straks vinden dat dat niet zo is - maar bijvoorbeeld te veel sadisme en porno -, is het te laat.

De gemeente kan het net niet exploiteren, vindt Kemme, en programmeren leidt ook tot problemen. Het een zowel als het ander is een luchtbel. Exploiteren doet Amsterdam de kabel nu al, met een eigen bedrijf (KTA) en wanneer de capaciteit van het net groter wordt is er het voorbeeld van Stockholm. Deze stad verhuurt de vele nieuwe kanalen, zoals ik heb voorgesteld, en houdt zodoende voortdurend een vinger in de pap. Precies zoals dat met erfpacht van de grond het geval is. En waarom zou Amsterdam niet een programmaraad kunnen kiezen, uit alle hoeken en gaten, om een verantwoorde keuze te maken uit het aanbod?

Alles is zo keurig bestuurlijk voorbereid, klaagt Kemme. Net zoals de Stadsprovincie! Keurig of niet, de televisiekijkers zullen zich de ogen uitwrijven als zij met de resultaten geconfronteerd worden. En de gemeente zal van spijt z'n vingers opeten, wanneer zij ontwaakt is uit de privatiseringsroes van De Grave, Fukuyama en Kemme.

    • Roel van Duijn