A. Grijns

A. Grijns (54) wordt met ingang van 1 juli directeur Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de regio Noord-West (provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). Van 1989 tot 1994 was hij directeur Landbouw, Natuur enOpenluchtrecreatie in de provincie Zuid-Holland. Sinds maart 1994 is hij plaatsvervangend directeur Staatsbosbeheer. Hij volgt D. Vergunst op, die dijkgraaf wordt in het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.